آناتومی سطحی - دکتر امینی

 

رشد کودک - دکتر علیزاده

 

بازی و اوقات فراغت - دکتر کرمعلی اسماعیلی

 

روانشناسی رشد - دکترکرمعلی اسماعیلی

 

ارزشیابی عضلانی و اندازه گیری دامنه حرکتی- دکتر تقی زاده

 

ارزشیابی قدرت عضلات و دامنه حرکتی- دکتر لاجوردی

 

ساخت انواع اسپلینت- دکتر لاجوردی

 

کاردرمانی در بیماری های جسمانی 2- دکتر لاجوردی

 

آزمون های تخصصی و تجهیزات کاردرمانی -دکتر اکرم آزاد- دکتر لاجوردی

 

ساخت انواع اسپلینت - دکتر تقی زاده

 

تکنیک های درمانی و روش های آماده سازی 1 - اساتید گروه

 

بیماری های مغز و اعصاب- دکتر اکبرفهیمی

 

فعالیت های روزمره زندگی - دکتر اکبرفهیمی

 

نورولوژی -دکتر اکبر فهیمی- دکتر علیزاده

 

کاردرمانی در بیماری های کودکان و نوجوانان - دکتر علیزاده

 

فرآیند گروه در کاردرمانی- دکتر خلف بیگی

 

کاردرمانی روانی اجتماعی- دکتر خلف بیگی

 

تئوری اکوپیشن- دکتر خلف بیگی

 

کاردرمانی در جسمانی 4 - دکتر مهربان

 

کینزیولوژی و بیومکانیک 2 - دکتر تقی زاده

 

کاردرمانی در بیماری های جسمانی 3-بزرگسالان-کارشناسی-دکتر تقی زاده

 

مشاوره در کاردرمانی - دکتر حجتی

 

فرایند گروه در کاردرمانی -دکتر حجتی

 

کاردرمانی روان اجتماعی 2- دکتر حجتی

 

کارآموزی در عرصه جسمانی 3 ( بزرگسالان با گرایش اختلالات نورولوژی)

 

تئوری اکوپیشن- دکتر چراغی فرد

 

آناتومی سطحی - دکتر چراغی فرد

 

وسایل کمکی و اعضا مصنوعی در کاردرمانی -دکتر آزاد

 

آناتومی سطح- دکتر آزاد

Template settings