خدمات برای بزرگسالان

 

افراد مختلف ممکن است در بازه های زمانی مختلف یکی یا چندتا از مشکلات زیر را احساس کنند:

 • احساس کم شنوایی
 •  گرفتگی گوش و پیچیدن صدای خود شخص در سر
 • اختلال در جهت یابی
 •  گنگ بودن گفتار و کاهش وضوح صداها
 • مشکل در تمایز بین صداهای مختلف
 •  وزوز و شنیدن صداهایی که منشا بیرونی ندارند
 • سرگیجه یا احساس شناور و مواج بودن، چرخش و منگی سر، کشیده شدن به یک سمت و...
 • درد و التهاب در نواحی مختلف گوش(لاله، مجرا، پرده و بخش های داخلی گوش)
 • تشخیص ضعیف لحن و طنین گفتار
 • ترشحات غیر معمول گوش از نظر رنگ، بو، مقدار و...
 • مشکل در درک گفتار سریع
 • و..

هرکدام از این علایم به صورت مقطعی یا دائمی و تحت تاثیر بیماری های متفاوت ممکن است، ایجاد شوند. به منظور ارزیابی و توانبخشی مشکلات مختلف شنوایی، وزوز، سرگیجه و پردازش شنوایی و...  برای بزرگسالان خدمات متنوعی ارائه می شوند که عبارتند از:

 

ارزیابی پایه شنوایی

 • ادیومتری
 • تمپانومتری، رفلکس اکوستیک، ارزیابی شیپور استاش

 

ارزیابی و توانبخشی وزوز 

 

توانبخشی شنوایی

 

ارزیابی و توانبخشی سرگیجه

 • EcochG، VEMP
 •  VNG، vHIT، توانبخشی سرگیجه

 

 

ارزیابی الکتروفیزیولوژیک

 

ارزیابی و توانبخشی پردازش شنوایی مرکزی

Template settings