فاطمه عبدلی نسب

سمت: کارشناس مسئول کلینیک 

 

شرح وظایف :

1- کارشناس مسئول آزمایشگاه های گفتار و زبان و صوت          

 •    دریافت یک نسخه پروپوزال کاربران ابزارها با اهداف پژوهشی جهت ثبت میزان ساعات استفاده از آزمایشگاه و میزان پرداخت در ازای کاربری ابزارهای آزمایشگاه و گزارش به مدیر گروه 
 • نظارت کامل بر کاربری دستگاه ها و نرم افزارهای آزمایشگاه های گفتار و زبان و صوت { ثبت کاربران زمان استفاده اهداف کاربری ( آموزشی-بالینی - پژوهشی)}
 • تهیه شناسنامه برای هر یک از دستگاه ها و نرم افزارهای آزمایشگاه های گفتار و زبان و صوت
 • گزارش مشکلات و عیوب ونیاز به تعمیر دستگاه ها به مدیر گروه 
 • تهیه گزارش ماهانه از میزان کاربرد ابزارها در آزمایشگاه به تفکیک اهداف کاربری (آموزشی-بالینی - پژوهشی)          

2- مسئولیت پی گیری تفاهم نامه ها با مراکز مختلف طبق برنامه های عملیاتی گروه

3- سرپرستی کاراموزی بالینی دانشجویان مقطع کارشناسی

4- همکاری با کمیته بالینی گروه گفتاردرمانی 

  تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱ داخلی ۳۱۹     

 

 

 

منصوره باقری نوری

سمت: مسئول پذیرش کلینیک 

شرح وظایف : 

 • ثبت اطلاعات بیماران در سامانه سلامت نگار و فایل اکسل و دفتر کلینیک
 • توجه لازم و نظارت بر آمد و شد افراد مختلف و راهنمایی آنها
 •    همکاری مستمر با کمیته بالینی و انجام امور محوله
 • تهیه لیست بیماران نیازمند برنامه درمانی و همکاری با کمیته بالینی در انتقال اسامی بیماران در برنامه روزانه کارآموزی بالینی دانشجویان
 •  اطلاع رسانی روز و ساعت برنامه درمانی بیماران و در صورت نیاز اعلام تغییر برنامه با هماهنگی سرپرست کارآموزی
 •  پاسخگویی به تماس  های  تلفنی
 • ثبت اطلاعات در کارت مخصوص  برای بیمارانی که برنامه درمانی آنها مشخص شده است.
 • گزارش سوابق و تاریخ برنامه درمانی بیماران در صورت تقاضا و ارجاع به مدیر گروه
 • اطلاع رسانی به بیماران متقاضی تلفنی جهت حضور هرچه سریع تر  در کلینیک و دریافت خدمات مورد نیاز  توسط کارشناسان یا اساتید
 • ارجاع مراجعین به کارشناسان یا اعضا هییت علمی جهت پاسخگویی به سوالات آنها در زمینه های تخصصی
 • ارجاع بیماران متقاضی کلینیک های خصوصی به کارشناسان جهت راهنمایی لازم
 • تکمیل اطلاعات دانشجویان در مقاطع مختلف در دفتر مربوطه
 • انجام امور محوله از طرف مدیر گروه و اساتید گروه                  

   

تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۱۶۰-۱۶۱

Template settings