زینب دمیرچی

سمت: کارشناس مسئول کلینیک
تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی:۱۵۶

 

 

 

 

 

 

 

 

فاطمه عبدلی نسب

سمت: کارشناس مسئول کلینیک 

شرح وظایف :

 • ارزیابی و مشاوره مراجعین جدید کلینیک در صورت عدم وجود مربیان کارآموزی طی سال تحصیلی و اعلام نتیجه به مسئول پذیرش جهت ثبت نام در لیست انتظار و تکمیل فرم مراجعه بار اول
 • نظارت بر بهداشت فضای اتاق­های کلینیک و وسایل کمک آموزشی موجود در کلینیک
 • بررسی و پی­گیری کمبودهای وسایل کمک آموزشی در کلینیک
 • نظارت بر نحوه­ی کاربری دانشجویان  از ابزار کمک آموزشی و نظم اتاق­های درمان کلینیک دانشکده و پرونده­ها و تحویل گرفتن پروفایل­های دانشجویان در زمان لازم
 • عضویت در کمیته بالینی و همکاری با اعضاء محترم کمیته در امور بالینی گروه
 • مسولیت روابط عمومی دپارتمان: دریافت اخبار مرتبط با گروه  و ارسال آن برای مدیر­گروه
 • مسولیت پی­گیری امور و نیازهای مربوط به آزمایشگاه  و اطلاع­رسانی به مدیر گروه جهت پی­گیری
 • پی­گیری تعمیر و اصلاح سیستم مدار بسته
 • تحویل و باز پس­گیری ابزار مورد نیاز مثل voice recorder از دانشجویان کارشناسی در کلینیک و سایر وسایل مورد نیاز دانشجویان کارشناس ارشد و دکتری در انجام تحقیق
 • همکاری با اعضای هیئت علمی بر حسب ضرورت نیاز به کارشناس
 • سرپرستی کارآموزی بالینی دانشجویان در صورت نیاز به سرپرست
 • رابط گروه با اداره آموزش در زمان برگزاری امتحانات و انجام  امور محوله در این زمینه
 • انجام امور محوله از طرف مدیر گروه

تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱ داخلی ۳۱۹     

 

 

 

ناهید بختیاری

سمت: مسئول پذیرش کلینیک 

شرح وظایف : 

 • انجام امور محوله از طرف مدیر گروه
 • ثبت پیش نویس اقلام مورد نیاز گروه
 • ثبت نام اولیه مراجعین در دفتر پذیرش
 • ثبت نام مراجعین در فرم اکسل بطور روزانه
 • پی گیری ثبت اطلاعات بیمار در فرم روز اول مراجعه توسط اعضای هییت علمی یا هر فرد دیگری که پذیرش اولیه را انجام داده است.
 • راهنمایی مراجعین و تعیین وقت پذیرش اولیه و برنامه درمانی
 • انجام امور جهت  تکثیر  فرم ها
 • اقدامات مربوط به صدور قبض مراجعین یا استفاده از دستگاه POS
 • همکاری با کمیته بالینی شامل :
  • هماهنگی با مربیان خارج از دانشکده جهت ارجاع دانشجویان به مراکز جهت کارآموزی بالینی
  • برنامه ریزی مراجعین در برنامه دانشجویان در شروع ترم و بین ترم جهت کارآموزی بالینی
  • تماس تلفنی با مراجعین جهت هماهنگی برنامه درمانی دانشجویان در طول ترم
  • تهیه پیش نویس درخواست لوازم مورد نیاز کلینیک و ارسال از طریق اتوماسیون برای مدیر گروه
 • همکاری با اداره آموزش طبق امور محوله از طرف مدیر گروه
 • نظارت بر فعالیتهای خدماتی خدمتکار                                                                 

تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۱۶۰-۱۶۱

تنظیمات قالب