برنامه استراتژیک ۵ ساله گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

چشم انداز

گروه شنوایی شناسی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در صدد است که در جهت تعالی جایگاه ممتاز خود، به بالاترین سطح کمی و کیفی در آموزش )نظری، عملی و بالینی) و پژوهش دست یابد، به افزایش سطح سلامت جامعه کمک نماید، ارائه خدمات پیشگیری وتوانبخشی در حوزه اختلالات سیستم شنوایی و تعادل را به استانداردهای جهانی برساند.


ماموریت

گروه شنوایی شناسی به عنوان یکی از گروه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ماموریت دارد تا در جهت تامین نیاز ها و انتظارات بیماران،کادر علمی و فراگیران به تمامی طبقات جامعه خدمت رسانی کرده و از طریق ارائه خدمات پیشگیری، تشخیصی و توانبخشی شنوایی باکیفیت و کمیت مطلوب، کمک به آموزش و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور در رشته شنوایی شناسی و ایجاد بستری مناسب جهت اجرا و بکارگیری پژوهش های کاربردی و اساسی برای تامین نیازهای درمانی- توانبخشی مردم با بهره گیری از مناسبترین تجهیزات و نیروی انسانی متخصص و شایسته در راستای ارتقای سطح سلامت جامعه، افزایش سطح رضایتمندی بیماران و رعایت حقوق و ارتقای سطح دانش و مهارت کادر علمی و دانشجویان قدم بردارد.

 

هدف کلی

ارتقای سلامت و به­زیستی افراد دچار اختلال شنوایی، اختلال تعادل و وزوز گوش

 

اهداف اختصاصی

: تربیت نیروی انسانی متخصص کارآمد در سه مقطع تحصیلی رشته شنوایی شناسی بر مبنای اصول آموزش پاسخگو
O
۲: بهبود سطح سلامت زیستی- روانی افراد دچار اختلال شنوایی، اختلال تعادل و وزوز گوش
O
۳: گسترش تحقیقات، تولیدات علمی و فناوریهای مرتبط با مدیریت افراد دچار اختلال شنوایی، اختلال تعادل و وزوز گوش
 

مقاصد

O۱T۱: توسعه عرصه های آموزشی
O
۱T۱: برگزاری دوره های آموزش مداوم و کوتاه مدت حرفه ای
O
۲T۱: آگاهی­­رسانی برنامه­های خودمراقبتی برای افراد دچار اختلال شنوایی، اختلال تعادل و وزوز گوش به میزان ۱۰%
O
۲T۲: توسعه خدمات غربالگری، مراقبتی افراد دچار اختلال شنوایی، اختلال تعادل و وزوز گوش به میزان ۱۰%
O
۲T۳: توسعه خدمات تشخیص و توانبخشی افراد دچار اختلال شنوایی، اختلال تعادل و وزوز گوش به میزان ۱۰%
O
۳T۱: افزایش طرح های ترجمان دانش، پایان نامه، تولیدات علمی و فناوریهای مرتبط با مدیریت افراد دچار اختلال شنوایی، اختلال تعادل و وزوز گوش به میزان ۱۰%
O
۳T۲: گسترش همکاریهای بین بخشی در تحقیقات موثر بر ارتقای سلامت افراد دچار اختلال شنوایی، اختلال تعادل و وزوز گوش به میزان ۱۰%

 

راهبردها ) استراتژی(

جهت دهی آموزش نیروی انسانی برای پاسخگویی به نیازهای افراد دارای اختلال شنوایی، اختلال تعادل و وزوز گوش

فراهم کردن شرایط انجام آزمونهای غربالگری و تشخیصی و ارایه خدمات توانبخشی از راه دور

ایجاد مهارت های لازم جهت خودمراقبتی در افراد دچار اختلال شنوایی، اختلال تعادل و وزوز گوش

فراهم نمودن برنامه های غربالگری، تشخیص و توانبخشی افراد دچار اختلال شنوایی، اختلال تعادل و وزوز گوش

توسعه پژوهش های بین رشته ای و چند تخصصی

تقویت همکاریها و هماهنگی های بین بخشی

Template settings