شهاب عسگری 

سمت: کارشناس کلینیک و آزمایشگاه فیزیوتراپی


تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی:۲۰۴

شرح وظیفه :

     مسئول کلینیک فردی از اعضای گروه است که توسط مدیر گروه برای اجرای وظایف زیر تعیین می گردد.

 • نظارت بر فعالیت های منشی/ مسئول پذیرش بیمار کلینیک و نیروی طرحی طرحی مستقل در کلینیک
 • نظارت بر فعالیت های نیروی خدماتی کلینیک فیزیوتراپی
 • انجام هماهنگی در خصوص برگزاری کلاس های عملی در کلینیک
 • همکاری با مدیر گروه در خصوص برگزاری آزمون های بالینی گروه مانند آسکی
 • گزارش مشکلات کلینیک ها به مدیر گروه
 • برآورد و سفارش نیازهای مصرفی و غیر مصرفی کلینیک ها به مدیر گروه و پیگیری جهت تامین آنها
 • نظارت بر انجام تعمیرات اساسی به منظور احیا و نگهداری کلینیک
 • نظارت بر کالیبراسیون تجهیزات کلینیک
 • به روز رسانی تعرفه های استفاده پژوهشی از ابزارها و فضاهای کلینیک

 

 

 

هانیه ستاری

سمت: کارشناس فیزیوتراپی


تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۲۰۶

شرح وظیفه : 

 • ویزیت بیمار خارج از ساعت کارآموزی بالینی تا پایان وقت اداری در کلینیک فیزیوتراپی ( در بیماری های ارتوپدی و بیماری های نورولوژی دانشکده)
 • همکاری با کمیته آموزشی گروه برای فعالیت هایی مانند کمک به سرپرستان آموزش بالینی در تهیه پوشه های کارآموزی و نامه های معرفی به مراکز درمانی
 •  برگزاری آزمون های پایان ترم سه مقطع تحصیلی کارشناسی، ارشد و دکترا
 • پیگیری های لاگ بوک کارآموزی بالینی و لاگ بوک دانشجویان دکترا،
 • جمع آوری فرم های ارزشیابی اساتید در کارآموزی های بالینی
 • برگزاری آزمون های بالینی گروه (مانند آسکی و...)
 •  مشارکت در برگزاری گراند راندها ، کارگاه ها

 

فرنگیس امینی

سمت: مسئول پذیرش کلینیک


تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۲۱۲-۲۱۳  

شرح وظیفه : 

 • انجام پذیرش حضوری یا تلفنی و ثبت مشخصات بیمار
 • توضیح آموزشی بودن کلینیک ها به بیماران
 • پاسخ به سوالات ارباب رجوع در مورد نحوه پذیرش، هزینه های درمانی، راهنمایی آمادگی قبل از فیزیوتراپی و اخذ نوبت مراجعه بعدی
 • گزارش حسن فعالیت نیروی خدماتی کلینیک (نظافت کلینیک) به مسئول کلینیک/ مدیر گروه
 • لیست کردن کمبودها و مواد مصرفی کلینیک و ارائه آنها به مدیر گروه
 • تنظیم ساعات کلاس های عملی که در کلینیک ها برگزاری می شود
 • انتقال مشکلات کلینیک به مدیر گروه
 • مراقبت از تجهیزات موجود در کلینیک
 • برآورد و ثبت گردش مالی کلینیک
 • برقراری نظم و سکوت در محیط کلینیک
Template settings