گروه کاردرمانی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان یکی از گروه ­های پیشرو دانشکده علوم توانبخشی و کاردرمانی کشور رسالت خود را ارتقا سطح سلامت همه جانبه عموم مردم ایران تببین نموده است. گروه کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران قدمت بیش از 50 سال دارد و قدیمی ترین گروه آموزشی کاردرمانی در سطح کشور ایران می باشد. پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی کاردرمانی در گروه آموزشی کاردرمانی از سال 1352 شروع شد. پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد از سال 1371 شروع شد و از سال1387 پذیرش دانشجو در مقطع دکترای تخصصی کاردرمانی در گروه آموزشی کاردرمانی انجام می شود. در حال حاضر گروه آموزشی کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی دانشجو می پذیرد.

Template settings