تاریخچه

تعلیم و تربیت از ارکان بنیادی هر جامعه است و یکی از حقوق انسان‌ها محسوب می گردد که باعث رشد و بقای انسان ها می شود. تعلیم و تربیت در کلی ترین معنا عبارت است از "فرآیند کمک به رشد انسان"
با توجه به اهمیت تعلیم و تربیت در امر آموزش، مراکز توسعه آموزش در بسیاری از کشورهای ناحیه مدیترانه شرقی ایجاد شده اند. این مراکز علاوه بر آنکه مستقیماً به امر آموزش افراد در سیستم های بهداشتی می پردازند به تربیت کارکنان بهداشتی مورد نظر نیز مبادرت می ورزند و قادرند در سطوح مختلف از جمله محلی و کوچک که وابسته به دانشکده، دانشگاه و مراکز آموزشی و بیمارستانی تابعه بوده و حتی درسطح ملی و منطقه ای براساس نیازسنجی کادر بهداشتی، آموزش‌های لازم را جهت ارتقاء و توسعه یافته‌های علمی جدید ارائه نماید.
دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز همواره با توجه به نیازهای موجود در هر برهه از زمان فعالیت‌های علمی و آموزشی خود را به منظور ارتقاء کیفی کادر آموزشی آغاز کرده و با اشاعه روحیه همکاری در طول هر نیمسال تحصیلی و یا در فواصل بین آنها و برنامه ها و کارگاه‌ها آموزشی مختلف در دانشکده و یا مشارکت با دانشگاه برگزار نموده است. همچنین با تشکیل کمیته های مختلف همچون کمیته ارزشیابی، کمیته برنامه ریزی درسی و کمیته پایش
 تشکیل دفتر آموزش مداوم دانشکده در سال ۷۹ فعالیت‌های متعددی در جهت بهبود آموزش و رشد و توسعه کادر آموزشی انجام داده است. که هم اکنون این دفتر تحت نظارت معاونت آموزشی فعالیت می نماید.

 

اهداف

 

این دفتر در راستای اهداف مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه اهداف خود را در حیطه های عملکردی زیر دنبال خواهد نمود:

  • توسعه برنامه ریزی درسی و آموزشی (curriculum planning & development)
  • ارزشیابی (evaluation)
  • پژوهش در آموزش(research in education) و دانش پژوهی (scholarship)
  • توانمندسازی اعضای هیئت علمی (faculty development)
  • آموزش پاسخگو(accountable education)
  • آموزش مجازی(virtual education)
  • جشنواره آموزشی کشوری شهید مطهری و جشنواره دکتر وثوق، کمیته دانشجویی

فلسفه

دفتر توسعه آموزش دانشکده علوم توانبخشی با توجه به ارزشهای حاکم بر جامعه و ارتقاء سطح سلامت و با مشارکت فعالانه و اشاعه روحیه همکاری زمینه و بستر مناسب و مساعدی را برای رشد و ارتقای کیفیت آموزش علوم توانبخشی فراهم می نماید.

 

رسالت

دفتر توسعه آموزش دانشکده علوم توانبخشی (REDO) ساختاری از مجموعه معاونت آموزشی دانشکده است که در راستای رسالت مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ماموریت دارد تا در جهت ارتقاء کیفیت آموزش دانشکده اساتید را یاری نماید و به عنوان بازوی کمکی هدایت و هماهنگی فرایند آموزشی در دانشکده کمک موثری را بعمل آورد. بدین منظور ارتقای کیفی سطح توانمندی های آموزشی و ایجاد تعهد به یادگیری در بدنه علمی و آموزشی دانشکده علوم توانبخشی با هدف تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد به اخلاق حرفه ای و خلاق برای ارایه خدمات سلامت با کیفیت به آحاد جامعه متناسب با نیازهای حال و آینده سیستم سلامت از اهم رسالت های این دفتر می باشد.

 

چشم‌انداز

دفتر توسعه آموزش دانشکده علوم توانبخشی در راستای دورنمای مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و با عنایت به ارزش‌ها و باورهای آموزشی و پژوهشی تمایل دارد دانشکده در جهت کسب جایگاهی برتر در حیطه‌های آموزشی در سطح ملی و منطقه ای گام برداشته و در سطح بین المللی در زمینه آموزش علوم توانبخشی مطرح باشد.

 

Template settings