گروه کاردرمانی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان یکی از گروه ­های پیشرو دانشکده علوم توانبخشی و کاردرمانی کشور رسالت خود را ارتقا سطح سلامت همه جانبه عموم مردم ایران تببین نموده است. گروه کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران قدمت بیش از 50 سال دارد و قدیمی ترین گروه آموزشی کاردرمانی در سطح کشور ایران می باشد. پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی کاردرمانی در گروه آموزشی کاردرمانی از سال 1352 شروع شد. پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد از سال 1371 شروع شد و از سال1387 پذیرش دانشجو در مقطع دکترای تخصصی کاردرمانی در گروه آموزشی کاردرمانی انجام می شود. در حال حاضر گروه آموزشی کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی دانشجو می پذیرد.

 

رسالت گروه کاردرمانی :

رسالت گروه کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تربیت دانش آموختگانی شایسته، متعهد و پاسخگو به نیازهای جامعه جهت ارائه خدمات مبتنی بر شواهد علمی، مراجع محور، متناسب با بافتارزندگی فرد، با کیفیت و مقرون به صرفه، و مبتنی بر اصول اخلاق حرفه ای می باشد.

 

ماموریت های گروه آموزشی کاردرمانی

 • ارتقای کیفی سطح آموزش کاردرمانی و ارائه محتوای اموزشی به دانشجویان مطابق با استانداردهای روز آموزشی در دنیا(آموزشی)
 • برگزاری کارگاههای آموزشی برای دانش آموختگان کاردرمانی به منظور افزایش مهارتهای بالینی و به روزرسانی دانش علمی کاردرمانگران ایران (آموزشی)
 • ارتباط و جلب همکاری مؤثر مراکز درمانی برای آموزش بالینی(آموزشی)
 • انجام پژوهشهای متناسب با نیازهای جامعه ایرانی و در جهت پاسخگویی اجتماعی (پژوهشی)
 • انتشار مقالات پژوهشی در مجله های معتبر جهان(پژوهشی)
 • تقویت جایگاه رشته کاردرمانی در نظام سلامت(ارائه خدمات)
 • تقویت پژوهشهای کاربردی در جهت توانمندسازی مراقبین (پژوهشی)
 • تقویت پژوهشها در زمینه توانبخشی سالمندان(پژوهشی)
 • حضور فعال اعضای هیئت علمی گروه آموزشی کاردرمانی در کنگره ها و کنفرانسهای معتبر بین المللی(آموزشی و پژوهشی)

 

نقاط قوت گروه کاردرمانی:

 • دارا بودن کلیه مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
 • تایید مدرک کارشناسی کاردرمانی توسط فدراسیون جهانی کاردرمانی(WFOT)
 • داشتن کاریکولوم آموزشی کارشناسی کاردرمانی منطبق بر فدراسیون جهانی کاردرمانی(WFOT)
 • مقبولیت گروه کاردرمانی دانشکده علوم توانبخشی در بین سایر مراکز علمی هم رشته کشور
 • اولویت اول دانشجویان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی کاردرمانی
 • وجود مدرسین با سابقه و متعهد و قابل اطمینان با مرتبه علمی استادیاری تا استادی در گروه کاردرمانی  دانشکده علوم توانبخشی  
 • حضور تعدادی از اساتید گروه کاردرمانی در بورد تخصصی کاردرمانی وزارت محترم بهداشت و درمان  و آموزش پزشکی
 • داشتن کلینیکهای تخصصی در حیطه های کودکان(جسمی حرکتی- روانی اجتماعی)، جسمانی بزرگسال، روانی اجتماعی بزرگسال در دانشکده علوم توانبخشی جهت آموزش بالینی و ارائه خدمات
 • داشتن اتاق تستها و تجهیزات کاردرمانی
 • مجهز بودن به کلینیک واقعیت مجازی، توانبخشی شناختی، اتاق اسپلینت سازی، کلینیک ADL
 •  

نقاط ضعف:

 • در اختیار نداشتن بخش های کاردرمانی در همه  بیمارستان های تابعه دانشگاه.
 • کمبود فضای فیزیکی در بیمارستان ها جهت آموزش بالینی دانشجویان
 • نبود کارشناس کاردرمانی به تعداد کافی مقیم در بیمارستانهای تابعه دانشگاه
 • عدم تناسب اعضای هییت علمی گروه کاردرمانی با نیازهای آموزش  بالینی گروه

 

فرصت ها

حضور تعدادی از اعضای هیئت علمی گروه کاردرمانی در بورد تخصصی رشته کاردرمانی

در اختیار داشتن فضای های آموزش بالینی مناسب در دانشکده

ارتباط مناسب گروه کاردرمانی با انجمن علمی کاردرمانی ایران و سایر انجمن های تخصصی مرتبط

 

تهدیدات

محدودیت در جذب اعضا هیئت علمی

مشغولیت برخی اعضای هیئت علمی در پست های  مدیریتی بالاتر

Template settings