مدیریت توانبخشی

مدیریت توانبخشی

گروه آموزشی مدیریت توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 1383 که مجوز تاسیس و راه اندازی خود را از شورای گسترش دانشگاه های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دریافت کرد، با پذیرش هفت دانشجو آغاز فعالیت نمود. تا کنون همه ساله بین 4 تا 10 دانشجو پذیرفته شده اند و به تحصیل در این رشته پرداخته اند. این گروه آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد به پذیرش و تربیت دانشجو اقدام نموده است.

مدیریت توانبخشی یکی از رشته های تعریف شده در حوزه توانبخشی است که از جمله دوره های بین رشته ای است. پیکره علمی رشته مدیریت توانبخشی در مقطع کارشناسی ارشد، ترکیبــی از شاخه های علوم توانبخشی و مدیریت است. مباحث آن مشترک بین حوزه مدیریت و حوزه توانبخشی می باشد. کارکرد اصلی آن استقرار سیستم های مدیریت نوین و بکارگیری ابزارهای جدید مدیریت برای ارتقای ارائه خدمات توانبخشی به افراد دارای معلولیت است. دانش آموختگان این رشته پس از پایان دوره دو ساله نظری و عملی و با ارائه پایان نامه قادر خواهند بود علاوه بر امر آموزش، به صورت تخصصی اداره امور مراکز، موسسات و نهادهای توانبخشی کشور در بخش های دولتی، خصوصی و خیریه را به عهده گرفته و در زمینه های مختلف این حوزه پروژه های آموزشی، مدیریتی و تحقیقاتی را طراحی و اجرا نمایند .

Template settings