علوم پایه توانبخشی

علوم پایه توانبخشی
      گروه علوم پایه توان بخشی از بدو تاسیس دانشکده علوم توان بخشی در سال 1352 در دانشکده راه اندازی گردیده است. ابتداء این گروه تحت عنوان گروه علوم انسانی و معارف اسلامی شروع بکار نموده و از سال 1355 به نام گروه علوم پایه تغییر نام داد و در اواخر دهه هشتاد گروه علوم پایه توان بخشی نامیده شد. پیش از تاسیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، گروه علوم پایه توان بخشی اولین گروه رسمی دانشکده علوم توان بخشی و رفاه اجتماعی آن زمان بود که با نام "گروه دروس عمومی" از اعضای هیئت علمی زبده و با تخصص های متفاوت که همه دارای مدرک دکترا بودند شکل گرفته بود. با همّت و تایید اعضای هیئت علمی این گروه، دوره های کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های مختلف کارشناسی موجود در دانشکده یکی پس از دیگری تاسیس گردید. در حال حاضر، گروه علوم پایه توان بخشی با داشتن تجارب ارزنده، اساتید فعال، امکانات آزمایشگاهی، کتابخانه گسترده، تالیف کتاب های علمی و درسنامه درصدد تربیت دانشجویان در مقطع دکتری توان بخشی عصبی- در صورت تایید وزارت متبوع – می باشد. این گروه در سال 1392، علی رغم نداشتن دانشجو توانسته است مقام دوم را در بین گروه های هشت گانه آموزشی دانشکده از نظر چاپ مقالات پژوهشی کسب نماید و در عین حال تعداد بسیار زیادی تحقیقات مستقل توسط اعضای هیئت علمی در حال انجام می باشد. در حال حاضر این گروه شامل 7 نفر می باشد که از این تعداد سه نفر دانشیار، سه نفر استادیار و یک نفر مربی در حال تحصیل در دوره دکتری می باشد .
امکانات آموزشی و پژوهشی گروه
  • آزمایشگاه فیزیک
  • آزمایشگاه الکتروفیزیولوژی
  • محل نگهداری حیوانات آزمایشگاهی
  • کتابخانه گروه
  • همکاری نزدیک با مرکز تحقیقات توان بخشی
Template settings