اپتومتری

بینایی سنجی

اپتومتری

گروه اپتومتری دانشکده توانبخشی در سال ۱۳۶۶ با پذیرش دانشجو در مقطع  کارشناسی  تاسیس شد و تا کنون حدود ۶۰۰ نفر در این رشته فارغ التحصیل شده اند .با توجه به احساس نیاز در جامعه علمی و دانشگاهی کشور

و نیز ضرورت ارتقاء سطح کیفی خدمات تخصصی بینایی سنجی در سال ۱۳۹۴ در این دانشکده راه اندازی شد.

هم اکنون این گروه در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی دانشجو می پذیرد.

 
Template settings