اعظم بیات

سمت: کارشناس معاونت پژوهشی                     

شرح وظایف : انجام امورپژوهشی

شماره تماس مستقیم : ۲۲۲۵۸۷۶۹

شماره داخلی : ۲۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۲۴۶

 

شرح وظایف کارشناس پژوهشی»

 • پیگیری و ارسال طرحهای تحقیقاتی ثبت شده در پژوهشیار جهت داوری و ارسال مکاتبات مربوطه به مجریان و داوران طرح
 •  برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده
 •  کارشناسی و اقدام جهت ارسال اشکالات به مجری طرحهای تحقیقاتی و اصلاح موارد بعد از جلسه بر اساس نظر اعضای حاضردر شورا، کارشناسی و اقدام جهت ارسال طرحها  به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه جهت دریافت کد اخلاق و   سایر مراحل
 •  تهیه مصوبات جلسه شورای پژوهشی
 •  انجام مراحل عقد قرارداد با مجریان طرحهای زیر سقف در دانشکده پس از دریافت کد اخلاق و ارسـال مستندات مربوطه به     معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
 •  پیگیری اجرای طرحهای پژوهشی و ارسال  گزارشات نهایی و مقالات طرحها به دانشگاه
 •  تهیه و تکمیل بانک اطلاعاتی طرح ها و آمارهای درخواستی
 •  راهنمایی حضوری و تلفنی و ایمیل به  اعضاء هیات علمی/دانشجویان در زمینه نحوه ثبت طرحها در پژوهشیار
 •  تهیه فرایندها، آیین نامه ها و فرمهای طرحهای تخقیقاتی
 •   پیگیری ثبت پروپوزالهای دانشجویان در پژوهشیار جهت دریافت کد اخلاق
 •  ارسال پروپوزال دانشجویان به داوران کمیته اخلاق دانشگاه  و انجام مکاتبات مربوطه بین دانشجویـان و داوران اخلاق دانشگاه تا حصول نتیجه مربوطه و دریافت کد اخلاق
 •  جمع آوری و تهیه اطلاعات وگزارشات لازم در زمینه برنامه های استراتژیک،  و اعتبار بخشی
 •  ارتباط و تعامل نزدیک با سایر همکاران دانشکده و دانشگاه در راستای گردآوری اطلاعات و مدارک مورنیاز جهت پیشبرد اهداف پژوهشی دانشکده و دانشگاه

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرتو بخت مینو

سمت: کارشناس معاونت پژوهشی                     

شرح وظایف : انجام امور به علم سنجی

شماره تماس مستقیم : ۲۲۲۵۸۷۶۹

شماره داخلی : ۲۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۱۷۶  

 

شرح وظایف واحد علم سنجی: 

 • پایش سامانه علم سنجی وزارت بهداشت و پیدا کردن تناقضات و اطلاع رسانی به اعضای هیات علمی
 • بررسی شناسه های آکادمیک در سامانه علم سنجی و اعلام شناسه های ناقص به اعضای هیات علمی
 • جستجوی مقالات اعضای هیأت  علمی در پایگاه  PubMed  و اعلام تناقضات به دانشگاه
 • صدور گواهی شرکت در کارگاهها و ژورنال کلاب
 • اطلاع رسانی به اعضای هیات علمی در خصوص مقالات تکراری و نامرتبط در پایگاه گوگل اسکالر
 • تهیه کارنامه پژوهشی اعضای هیات علمی
 • جستجوی مقالات در سامانه USID و اعلام تناقضات به دانشگاه

  

 

مسئول دفتر معاونت پژوهشی                     

شرح وظایف : انجام امور اداری و دفتری

شماره تماس مستقیم : ۲۲۲۵۸۷۶۹

شماره داخلی : ۲۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۲۴۴  

Template settings