سمیه ملازینلی

سمت : کارشناس رشته های  فیزیوتراپی و بینایی سنجی  در مقاطع کارشناسی ارشد و PhD و رشته مدیریت توانبخشی مقطع کارشناسی ارشد

تلفن مستقیم : ۲۲۲۶۹۶۰۸

تلفن  داخلی: ۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۱۷۵                         

             

 

 

 

 

 

 

 

معصومه جعفری

سمت : کارشناس رشته کاردرمانی در مقاطع کارشناسی ارشد و PhD ، رشته فیزیوتراپی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد و

رشته ی شنوایی شناسی  در مقطع  PhD

تلفن مستقیم : ۲۲۲۶۹۶۰۸

تلفن  داخلی: ۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۱۷۴

 

 

 

 

 

 

 

 

الهام شهبازی

سمت : کارشناس رشته های اعضای مصنوعی و گفتاردرمانی  در مقاطع کارشناسی ارشد و PhDو

رشته شنوایی شناسی مقطع کارشناسی ارشد

تلفن مستقیم : ۲۲۲۶۹۶۰۸

تلفن  داخلی: ۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۱۷۶

 

در صورت عدم حضور هر یک از کارشناسان، کارشناس حاضر در محل موظف به ارائه خدمات آموزشی می باشد .

 

شرح وظایف کارشناسان واحد تحصیلات تکمیلی

1.      ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون دوره های کارشناسی ارشد و دکترای پی اچ . دی فیزیو تراپی پس ازثبت نام اولیه در دانشگاه

2.      تشکیل و تکمیل پرونده تحصیلی دانشجویان ورودی جدید.

3.      انجام مکاتبات لازم و پیگیری جهت رفع نواقص پرونده تحصیلی دانشجویان ورودی جدید و دانشجویان سالهای قبل

4.      اعلام اسامی دانشجویان دکترا پی اچ . دی به کارگزینی جهت صدور کارت حضور و غیاب .

5.      ارسال گواهی حقوق جهت دانشجویان پی اچ . دی به حسابداری دانشکده.

6.      بایگانی بخشنامه ها ، آئین نامه و مکاتبات  وارده و صادره .

7.      ابلاغ مفاد نامه های ارسالی از دانشگاه به دانشجویان ذینفع .

8.      ارسال درخواست دانشجویان جهت صدور کارت دانشجوئی المثنی به دانشگاه

9.      صدور معرفینامه و گواهی اشتغال به تحصیل بر حسب مورد.

10.    انجام درخواست مرخصی ( تحصیلی ، زایمان ، حج ) دانشجویان بر حسب مورد توسط دانشکده و یا ارسال آن به دانشگاه .

11.    ارسال درخواست انصراف از تحصیل دانشجویان به دانشگاه .

12.    ارائه فرم تسویه حساب به دانشجویان منصرف از تحصیل و یا اخراجی و ارسال آن به دانشگاه

13.    ارسال وضعیت تحصیلی دانشجویان به مراجع استعلام کننده و یا دانشگاه .

14.    ارسال نمرات دانشجویان مهمان از سایر دانشگاهها و یا دانشکده ها به دانشگاه و یا دانشکده مورد نظر .

15.    ارسال درخواست مهمان شدن دانشجویان به دانشگاه .

16.    پیگیری نمرات دانشجویان مهمان در سایر دانشگاه ها از دانشگاه .

17.    انجام مکاتبات لازم جهت آزمون جامع دانشجویان پی اچ. دی .

18.    صدور اخطار مشروطی، سنوات، غیبت و مراجعه دانشجو به منظور انجام امور آموزشی .

19.    بررسی درخواست فرصت تحصیلی اضافی دانشجویان و طرح در کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده

20.    ارسال درخواست فرصت تحصیلی اضافی دانشجویان بیش از یک ترم به دانشگاه پس از طرح در کمیته تحصیلات تکمیلی

21.    اعلام عدم امکان ادامه تحصیل دانشجویان به علت ( غیبت ، سنوات ، مشروطی ) به دانشگاه .

22.    مکاتبات لازم در خصوص تاسیس رشته با دانشگاه .

23.    حضور در جلسات امتحانی به عنوان مراقب در هر ترم تحصیلی

24.    صدور اطلاعیه های لازم جهت دانشجویان .

25.    تهیه آمارهای درخواست شده .

26.    تدوین صورتجلسه کمیته تحصیلات تکمیلی و ارسال آن به گروه های آموزشی

27.    هماهنگی و انجام اقدامات و مکاتبات لازم جهت تشکیل جلسات دفاع پروپوزال و پایان نامه .

28.    انجام امور مربوط به طرح پژوهانه دانشجویان دکترا .

29.    آرسال دو نسخه پایان نامه به کتابخانه دانشکده وکتابخانه مرکزی دانشگاه

30.    ارائه فرم تسویه حساب به دانشجو .

31.    .تکمیل پرونده وانجام امور فراغت از تحصیل دانشجویان از طریق سیستم سماو ارسال آن به دانشگاه .

32.    پاسخ به مکاتبات متفرقه در مورد برخی از دانش آموختگان سالهای گذشته به دانشگاه .

33.    اعلام اسامی فارغ التحصیلان در سال تحصیلی مورد درخواست به دانشگاه جهت مشخص گردیدن رتبه دانشجو.

34.    تعامل مستمر با اساتید محترم و مدیر محترم گروه مربوطه در خصوص روند پیشرفت تحصیلی و وضعیت آموزشی دانشجویان .

35.    تهیه معرفی نامه های کارورزی بیمارستانی

36.    بررسی معدل و تعداد واحدهای دانشجویان متقاضی وام دانشجویی یا شرکت در آزمون دکترای تخصصی رشته های مختلف.

Template settings