چشم انداز (Vision) دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

  دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان با سابقه ترین مرکز دانشگاهی کشور در پذیرش دانشجو و تربیت کارشناسان رشته های مختلف علوم توانبخشی، در صدد است که در جهت تعالی جایگاه ممتاز خود، به بالاترین سطح کمی و کیفی در  آموزش (نظری، عملی و بالینی) و پژوهش دست یابد، در راستای پاسخگویی اجتماعی با خدمت رسانی به افزایش سطح سلامت جامعه کمک نماید، ارائه خدمات پیشگیری و توانبخشی در حوزه اختلالات جسمی،روانی، ذهنی، شنوایی، بینایی و گفتار و زبان را به استانداردهای جهانی برساند، به قطب علمی و بالینی توانبخشی در کشور و منطقه تبدیل گردد و جایگاه علمی برتر را در میان مراکز دانشگاهی منطقه و جهان بدست آورد.
 
  مأموریت های دانشکده علوم توانبخشی
 1. -     تربیت نیروی انسانی کارآمد و به روز در رشته های مختلف علوم توانبخشی بر مبنای اصول آموزش پاسخگو (آموزشی- هدف وجودی)
 2. -    گسترش تحقیقات با رویکرد پاسخگویی اجتماعی و پژوهش های اپیدمیولوژیک (پژوهشی- هدف وجودی)
 3. -    ایجاد دوره های تحصیلی دکترای حرفه ای رشته های توانبخشی (آموزشی)
 4. -    گسترش دانش و فناوری در رشته های مختلف علوم توانبخشی در کلیه مقاطع تحصیلی (آموزشی- پژوهشی)
 5. -    گسترش علوم توانبخشی در حیطه های نوین از طریق ایجاد دوره های جدید تحصیلات تکمیلی (آموزشی)
 6. -    دستیابی به استانداردهای جهانی در ارائه خدمات آموزشی و درمانی (آموزشی- ارائه خدمات)
 7. -    تدوین و انتشار تولیدات علمی و کاربردی در رشته های توانبخشی (پژوهشی)
 8. -    ارتقاء دانش حرفه ای دانش آموختگان رشته های توانبخشی (آموزشی)
 9. -    دستیابی به استانداردهای اجرایی در کلینیک های آموزشی - درمانی رشته های توانبخشی با ایجاد مدیریت بالینی (ارائه خدمات)
 10. -     ایجاد و گسترش روش های ارائه خدمات بر مبنای مدل توانبخشی مبتنی بر جامعه (ارائه خدمات)
 11. -     ایجاد و گسترش خدمات توانبخشی به شکل تیمی (ارائه خدمات)
 12. -     دستیابی به جایگاه مناسب مشورتی و نظارتی توانبخشی در نظام سلامت کشور (ارائه خدمات)
 13. -     توسعه ارتباطات علمی با دانشگاه های خارج از کشور (آموزشی- پژوهشی)
 14. -     ایجاد و توسعه فنآوری توانبخشی و ارتباط با صنعت (پژوهشی)
 15. -     ارتقاء توانمندی های علمی/ تخصصی/ اداری اعضای هیئت علمی و کارمندان
 16. -     افزایش فعالیتهای پژوهشی و سامان بخشی طرح های تحقیقاتی در زمینه های بومی/ منطقه ای/ بین المللی
 17. -     ارتقاء سطح خدمات فرهنگی به دانشجویان با تکیه بر ارزشهای اخلاقی انسانی برای ورود به عرصه های شغلی و ارائه خدمت به جامعه
 18. -     ارتقاء شاخص های علم سنجی دانشکده
Template settings