حسین عجم اکرامی

سمت :  سرپرست امور حسابداری
شرح وظایف : 
نظارت بر عملکرد کل گردش مالی دانشکده، اعم از هزینه های پرسنلی، اموالی، وصول درآمد، تطبیق آن با آئین نامه ها و قوانین مربوط در چارچوب دستورات مسئولین دانشگاه و دانشکده 
پی گیری کلیه امور مالی طبق دستورات مسئولین دانشکده و تعامل با همکاران حسابداری جهت اجرای کارها

تلفن مستقیم : ۲۲۲۲۹۰۹۲
تلفن  داخلی: ۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۲۳۲

 

علی کرمی 

سمت : کارشناس دریافت و پرداخت
شرح وظایف : انجام کلیه امور مربوط به حقوق و دستمزد ، اعم از تنظیم اسناد و لیستهای حقوق ، بیمه ، بازنشستگی ، سایر کسورات 

تلفن مستقیم : ۲۲۲۲۹۰۹۲
تلفن  داخلی: ۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۲۳۶   

 

سعید مؤذن

سمت : امین اموال و بایگانی اسناد حسابداری

شرح وظایف : انجام امور مربوط به بایگانی و اسناد حسابداری صدور پروانه خروج برای اموال ، تهیه صورت اموال و لیست اسقاط ، انجام امور مربوط به علائم مخصوص برچسب های اموال ، نظارت بر جا به جایی اموال دانشکده ، تهیه فرم ۱۹ اموال ، ...

تلفن مستقیم : ۲۲۲۲۹۰۹۲
تلفن  داخلی: ۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۲۳۱                                                    

 

جواد محمد رضایی

سمت : کارپرداز
شرح وظایف : دریافت در خواست کالا و خدمات از واحد ها پس از تائید معاون اداری مالی دانشکده ، استعلام بهاء از شرکت ها ، موسسات ، فروشندگان ، ... و اخذ  نازلترین بهاء و باالاترین کیفیت ، مسئول خرید

تلفن  داخلی: ۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۲۳۵                       

 

سمیه جراحی 

سمت :کارشناس رسیدگی به اسناد 
شرح وظایف :

تلفن  داخلی: ۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۲۳۳                                     

 

منصوره باقری نوری

سمت :صندوقدار
شرح وظایف : دریافت وجه از مراجعین، وارد نمودن شرح وجوه دریافتی به سیستم و ثبت در سیستم و ارائه فیش به مراجعه کننده
- واریز وجوه صندوق به حساب بانکی به صورت روزانه و تحویل فیش به امور مالی
- حفظ و حراست از اموال تحویلی و وجوه دریافتی
- بایگانی اسناد، مدارک و فیش‌های مربوط هر روز
- نگهداری از کارت خوان و نظارت بر استفاده آن

تلفن  داخلی: ۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۲۳۴ 

 

علی اکبر حلاج رضا پور

سمت :انباردار
شرح وظایف :دریافت مواد و اجناس و امضاء قبوض ، فرمها و صورتجلسه های مربوطه .
-  تطبیق کالای خریداری شده و تحویل به انبار با نمونه های اصلی.
-  تحویل دادن کالا و مواد مورد نیاز در قبال دریافت حواله ، قبض و اسناد مربوطه
-  گزارش نیازمدیهای انبارجهت تجدید سفارش کالا و مواد موردنیاز   

تلفن  داخلی: ۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۲۳۷                                

 

تنظیمات قالب