حسین عجم اکرامی

سمت :  سرپرست امور حسابداری
شرح وظایف : 

 • نظارت بر عملکرد کل گردش مالی دانشکده، اعم از هزینه های پرسنلی، اموالی
 • وصول درآمد، تطبیق آن با آئین نامه ها و قوانین مربوط در چارچوب دستورات مسئولین دانشگاه و دانشکده 
 • پی گیری کلیه امور مالی طبق دستورات مسئولین دانشکده 
 • تعامل با همکاران حسابداری جهت اجرای کارها

تلفن مستقیم : ۲۲۲۲۹۰۹۲
تلفن  داخلی: ۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۲۳۲

 

 

علی کرمی 

سمت : کارشناس دریافت و پرداخت
شرح وظایف : 

انجام کلیه امور مربوط به حقوق و دستمزد ، اعم از تنظیم اسناد و لیستهای حقوق ، بیمه ، بازنشستگی ، سایر کسورات 

تلفن مستقیم : ۲۲۲۲۹۰۹۲
تلفن  داخلی: ۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۲۳۶   

 

 

سعید مؤذن

سمت : امین اموال و بایگانی اسناد حسابداری

شرح وظایف : 

 • انجام امور مربوط به بایگانی و اسناد حسابداری صدور پروانه خروج برای اموال
 • تهیه صورت اموال و لیست اسقاط 
 • انجام امور مربوط به علائم مخصوص برچسب های اموال 
 • نظارت بر جا به جایی اموال دانشکده ، تهیه فرم  16 اموال 

تلفن مستقیم : ۲۲۲۲۹۰۹۲
تلفن  داخلی: ۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۲۳۱

 

 

 

جواد محمد رضایی

سمت : کارپرداز
شرح وظایف : 

 • دریافت در خواست کالا و خدمات از واحد ها پس از تائید معاون اداری مالی دانشکده 
 • استعلام بهاء از شرکت ها ، موسسات ، فروشندگان 
 • اخذ  نازلترین بهاء و باالاترین کیفیت
 • مسئول خرید

تلفن  داخلی: ۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۲۳۵ 

                     

 

سمیه جراحی 

سمت :کارشناس رسیدگی به اسناد 

شرح وظایف:

 • نظارت برثبت اسناد و تنظیم سرفصل ها و کدگزارش آن
 • کنترل مغایرت بانکی و پیگیری ارقام باز
 • پیگیری تسویه حساب تنخواه واحد
 • ارائه گزارشهای مالی به دانشگاه
 • تهیه و تنظیم تفریغ و عملکرد بودجه هرسال
 • ارسال کسورات قانونی مربوط به حقوق از جمله مالیات و بازنشستگی و سایر بدهی های متعلقه با تنظیم لیست های مربوطه به سازمانهای ذیربط
 • ثبت قراردادهای مختلف دانشکده و کنترل واریز اجاره ماهانه
 • کنترل لیست بیمه و پرداخت حقوق نیروهای شرکتهای طرف قرارداد
 • انجام امور مربوط به انبارگردانی در پایان سال
 • ثبت سپرده و ضمانت نامه های بانکی
 • مکاتبه در خصوص استرداد سپرده و ضمانت نامه ها
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق

تلفن  داخلی: ۲۲۲۲۸۰۵۱ - 230 

     

 
زهرا راوش
سمت  : کارشناس حسابدار

شرح وظایف :

 • رسیدگی اسناد مالی ( کلینک های دانشکده علوم توانبخشی و کلینیک های  ویژه)
 • جمع آوری اطلاعات و درآمد ( کلینک های دانشکده علوم توانبخشی و کلینیک های  ویژه)

تلفن  داخلی: ۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۲۳۳ 

                  

منصوره باقری نوری

سمت :صندوقدار
شرح وظایف :

 •  دریافت وجه از مراجعین، وارد نمودن شرح وجوه دریافتی به سیستم و ثبت در سیستم و ارائه فیش به مراجعه کننده
 •  واریز وجوه صندوق به حساب بانکی به صورت روزانه و تحویل فیش به امور مالی
 •  حفظ و حراست از اموال تحویلی و وجوه دریافتی
 • بایگانی اسناد، مدارک و فیش‌های مربوط هر روز
 • نگهداری از کارت خوان و نظارت بر استفاده آن

 

تلفن  داخلی: ۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۲۳۴ 

 

 

 

علی اکبر حلاج رضا پور

سمت :انباردار
شرح وظایف :

 • دریافت مواد و اجناس و امضاء قبوض ، فرمها و صورتجلسه های مربوطه
 •  تطبیق کالای خریداری شده و تحویل به انبار با نمونه های اصلی
 •  تحویل دادن کالا و مواد مورد نیاز در قبال دریافت حواله ، قبض و اسناد مربوطه
 •  گزارش نیازمدیهای انبارجهت تجدید سفارش کالا و مواد موردنیاز   

تلفن  داخلی: ۲۲۲۲۸۰۵۱ - ۲۳۷    

Template settings