رشته شنوایی شناسی

شنوایی شناسی، حیطه ی گسترده ای از دانش بالینی و تکنولوژی است که به مطالعه ی سیستم شنوایی و تعادل می پردازد. به عنوان یک حیطه ی تخصصی در عرصه ی خدمات بهداشتی، این دانش به پیشگیری، ارزیابی، مدیریت، مشاوره شنوایی شناسی و درمان توانبخشی آسیب های شنوایی و اختلالات تعادلی و عوارض ناشی از آنها مبادرت می نماید. این امر درخصوص نوزادان، کودکان، بزرگسالان و سالمندان صورت می گیرد و از این رو گستردگی این رشته رویکردهای کاملا تخصصی را الزامی ساخته است. علاوه براین شنوایی شناسی با رویکرد تیمی و بین رشته ای میتواند در خدمت افرادی باشد که بدلیل ناتوانی های چندگانه دچار محدودیت های فردی و اجتماعی شده اند.
استفاده از فناوریهای نوین در ارزیابی، تشخیص و توانبخشی اختلالات شنوایی و دهلیزی و همچنین به کار گیری سیستم های تقویت صوت و بهبود عملکرد شنوایی نظیر انواع سمعک و دیگر وسایل کمک شنوایی حیطه ای انحصاری و کاملا متعلق به این رشته ایجاد نموده است.

 

جایگاه شغلی دانش آموختگان 

دانش آموختگان این دوره می توانند در جایگاه های زیر انجام وظیفه نمایند:

 • دفتر ارزیابی شنوایی
 • فعالیت در تیم درمانی متخصصین گوش گلو و بینی
 • مراکز پزشکی و بیمارستان ها
 • مراکز بهزیستی و سازمان تأمین اجتماعی
 • مدارس (عادی و استثنایی)
 • مراکز جامع توانبخشی
 • مراکز خانواده و کودک کم شنوا
 • دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
 • مراکز درمانی در محیط های اداری، سازمانی، صنعتی، نظامی و سایر مراکز پر سر و صدا
 • مراکز و شرکت های دانش بنیان، طراحی، تولید و توزیع تجهیزات شنوایی و کمک شنوایی
 • مراکز تحقیقاتی
 • مراکز نظارتی
 • مراکز کاشت پروتزهای شنوایی
 • صدا و سیما، روزنامه ها و مجلات

 

رسالت (مأموریت) 

رسالت این دوره، تربیت نیروهای آگاه به مسائل علمی و عملی روز، توانمند، مسئولیت پذیر و حساس به سلامت افراد جامعه در حیطه شنوایی و وزوز گوش است که تخصص خود را در زمینه¬¬های پیشگیری و حفاظت از شنوایی، تشخیص و توانبخشی، آموزش و مشاوره در اختیار جامعه قرار دهند. دانش آموختگان شنوایی شناسی در این مقطع، به منظور ارتقاء سطح آگاهی مردم در زمینه سلامت شنوایی و تعادل به شناخت عوامل تاثیرگذار بر آنها پرداخته و با به کارگیری روشهای غربالگری و حفاظت  از شنواییدر جمعیت ها به پیشگیری از این نوع اختلالات می پردازند. بعلاوه، با بهره گیری از تکنیکهای رایج بالینی به ارزیابی، تشخیص، تفسیر، گزارش نتایج حاصله و ارجاع مناسب اقدام نموده و با تجویز و ارزیابی وسایل کمک شنوایی، آموزش و مشاوره و توانبخشی شنوایی به اتخاذ تدابیر مناسب مبادرت می ورزند.

نقش کارشناس شنوایی شناسی

نقش های مختلف کارشناس شنوایی شناسی عبارتند از:

 1. پیشگیری و مراقبتی 
 2. تشخیصی
 3. درمان توانبخشی  
 4. مشاوره ای
 5. آموزشی
 6. مدیریتی 

 

 

مهارت های عملی

 

مهارت

حداقل تعداد موارد انجام مهارت برای یادگیری

مشاهده

کمک در انجام

انجام مستقل

کل دفعات

اتوسکوپی

۱۰

۲۰

۶۰

۹۰

آزمون های دیاپازونی (وبر، رینه) برای هر آزمون

۱۰

۱۰

۳۰

۵۰

انجام آزمون های رفتاری شنوایی بزرگسالان (ادیومتری صوت خالص، ادیومتری فرکانس بالا و

۱۰

۲۰

۶۰

۹۰

ماسکینگ

۱۰

۱۰

۴۰

۶۰

انجام آزمون های رفتاری شنوایی کودکان (ادیومتری بازی، ادیومتری تقویت بینایی و ...)

۲۰

۱۰

۳۰

۶۰

انجام آزمون های گفتاری بزرگسالان (تعیین آستانه آگاهی و دریافت گفتار، تعیین امتیاز درک گفتار و ...)

۱۰

۲۰

۶۰

۹۰

انجام آزمون های اکوستیک ایمیتانس (تمپانومتری، رفلکسومتری، بررسی عملکرد شیپور استاش و ... )

۱۰

۲۰

۶۰

۹۰

انجام آزمون های رفتاری پایه ای تشخیص افتراقی (SISI، Tone Decay و ...)

۵

۱۰

۲۰

۳۵

گزارش نویسی  در آزمون های تشخیصی

۱۰

۱۰

۳۰

۵۰

گزارش نویسی در  روند توانبخشی شنوایی برحسب جلسه

۵

۵

۱۰

۲۰

ارزیابی جامع وزوز گوش (تعیین زیر و بمی، بلندی، وقفه پایدار

۲

۳

۵

۱۰

توانمندی در انجام آزمون های بررسی کم شنوایی غیرعضوی (استنگر، لومبارد، DAF و ...)

۲

۳

۵

۱۰

انجام آزمون های رفتاری پردازش مرکزی شنوایی (SIN، SSW، Pitch Pattern ، MLD و ...)

۵

۵

۱۰

۲۰

تهیه قالب اولیه، ثانویه از گوش برای انواع سمعک ها و تعیین تعدیلات اکوستیکی

۵

۵

۵

۱۵

انتخاب و تجویز انواع سمعک های آنالوگ و دیجیتال و دیگر وسایل کمک شنوایی و ارتباطی

۵

۱۰

۱۰

۲۵

فیتینگ انواع  سمعک های آنالوگ و دیجیتال و دیگر وسایل کمک شنوایی و ارتباطی و پایش دوره ای عملکرد آنها

۵

۱۰

۱۰

۲۵

ارزیابی گوش واقعی (REM)

۳

۲

۱۰

۱۵

ارزیابی الکترواکوستیک سمعک

۵

۵

۱۰

۲۰

مشاوره شنوایی شناسی در مباحث تشخیصی برحسب جلسه

۱۰

۱۰

۲۰

۴۰

مشاوره شنوایی شناسی در مباحث توانبخشی برحسب جلسه

۱۰

۱۰

۲۰

۴۰

تربیت شنوایی برای آسیب های محیطی شنوایی   برحسب جلسه

۱۵

۱۵

۱۵

۴۵

زبان آموزی برای کودکان کم شنوا برحسب جلسه

۱۵

۱۵

۱۵

۴۵

راهبردهای ارتباطی برای افراد کم شنوا برحسب جلسه

۱۰

۱۰

۱۰

۳۰

انجام آزمون درکی- شنیداری برای تعیین سطح مهارت های ارتباطی (مدرس یا توانا یا DASL و ...)

۵

۵

۱۰

۲۰

ارزیابی صدای محیط

۱

۲

۲

۵

ارزیابی دوره ای شنوایی

۵

۵

۱۰

۲۰

تجویز لوازم حفاظت فردی صدا

۲

۳

۵

۱۰

انجام آزمون های گسیل های صوتی گوش  (TEOAE, DPOAE ، SOAE و ...): غربالگری و یا تشخیصی

۱۰

۱۰

۲۰

۴۰

آزمون های الکتروفیزیولوژی شنوایی اولیه (الکتروکوکلئوگرافی)

۵

۵

۱۰

۲۰

آزمون های الکتروفیزیولوژی شنوایی اولیه (پاسخ های برانگیخته ساقه ی مغز)

۵

۱۰

۱۵

۳۰

مجموعه آزمون های سرپایی بررسی سیستم تعادل (رومبرگ، فوکودا، دیادوکوکینزیا ، و ...)

۵

۱۰

۱۰

۲۵

انجام آزمون های بررسی سیستم تعادل ENG / VNG

۵

۵

-

۱۰

تعیین کاندیداتوری کاشت حلزون

۵

۵

-

۱۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وظایف حرفه ای و توانمندی های اختصاصی: 

 

 

 

شرح وظایف حرفه ای

مراقبت شنوایی
غربالگری شنوایی و تعادل
(در نقش پیشگیری و مراقبتی)

غربالگری شنوایی جهت شناسایی افراد مبتلا به آسیب شنوایی به ویژه در سنین  نوزادی، کودکان قبل از ورود به مدرسه و در دوران سالمندی
غربالگری گفتار، زبان و ارتباط برای شناسایی و ارجاع بیماران مبتلا به اختلالات ارتباطی
ارزیابی های اولیه مشکلات تعادلی

حفاظت و پیشگیری شنوایی

پیشگیری از کم شنوایی ناشی از نویز، اجرای برنامه های حفاظت شنوایی در محیط های صنعتی، نظامی و سایر مراکز پر سر و صدا
پایش اختلالات شنوایی ناشی از  نویز، دارو و ...

تشخیص اختلالات شنوایی

تجزیه و تحلیل انواع تجهیزات شنوایی
تاریخچه گیری شنوایی
معاینه فیزیکی گوش با استفاده از اتوسکوپی
تشخیص اختلالات شنوایی با استفاده از آزمون های رفتاری، فیزیولوژیک و پاسخ های اولیه الکتروفیزیولوژیک شنوایی در بزرگسالان و کودکان
افتراق اختلالات شنوایی

 

مدیریت وزوز گوش

تشخیص شنوایی شناسانه وزوز گوش با استفاده از ارزیابی های سایکواکوستیک و سایکومتریک
تعامل با اعضای تیم مدیریت وزوز گوش

مشاوره  در آسیب های شنوایی
(در نقش مشاوره ای)

مشاوره درباره‌ی تاثیرات اختلال شنوایی بر وضعیت روانی اجتماعی و ارتباطی مراجعین در موقعیت های شخصی، اجتماعی و شغلی
مشاوره به خانواده های دارای کودک کم شنوا جهت تطبیق با مشکلات مرتبط
مشاوره در حیطه شنوایی شناسی آموزشی مانند :تعیین جایگاه تحصیلی مبتلایان به اختلالات شنوایی
نوشتن گزارش شنوایی شناسی و ارجاع
مشاوره به مسئولین مدرسه در موارد مربوط به ویژگی‌های اکوستیکی کلاس درس، وسایل کمک شنوایی و روش های ارتباطی 
مشاوره در موارد مربوط به پزشکی قانونی درزمینه اختلالات شنوایی از جمله تعیین ماهیت و درجه‌ی کم‌شنوایی و وزوز

توانبخشی شنوایی

ارزیابی، تجویز و فیتینگ سمعک و وسایل کمک ارتباطی در همه رده های سنی
توانبخشی آسیب های شنوایی محیطی  در همه رده های سنی
ارائه خدمت تربیت شنوایی، زبان آموزی، روش های ارتباطی و راهبردهای ارتباطی برای افراد کم شنوا
ارزیابی و ارجاع جهت تعیین کاندیداتوری کاشت حلزون
نظارت و پی گیری اجرای صحیح روش های برقراری ارتباط بین کم شنوایان ، مربیان و غیره ( برای مثال : نحوه برقراری ارتباط با کودک دو زبانه ، برقراری ارتباط با کودکان کم شنوا در کلاس درس عادی و . . . )
تعیین، تجویز، کاربرد و تنظیم تجهیزات تقویت صوتی مناسب و روش های بهبود کیفیت صدا در محیط های آموزشی افراد مبتلا به اختلالات شنوایی

آموزش

آموزش افراد جامعه درخصوص عوامل تاثیر گذار بر ایجاد اختلالات و آسیب های شنوایی و تعادل، و پیشگیری از کم‌شنوایی و روش‌های درمانی مانند: ازدواج فامیلی، انواع آلاینده ها و ... 
آگاه سازی جامعه درباره عوارض آسیب های شنوایی
انجام فعالیت های آموزشی در شرکت های تجاری و صنایع مرتبط با تجهیزات شنوایی و کمک شنوایی
آموزش و نظارت بر عملکرد غربالگران شنوایی در مراکز مختلف

مدیریت

مدیریت برنامه های غربالگری و سلامت شنوایی در مراکز و گروه های سنی مختلف
مشارکت فعال درمدیریت کودکان مبتلا به اختلالات شنوایی در تیم توانبخشی شنوایی
اداره مراکز و دفاتر شنوایی شناسی

Template settings