دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی (رییس دانشکده علوم توانبخشی)

                                                        رییس کمیته

            

 

 

 

دکتر فرنوش جاراللهی

رابط کمیته

 

 

دکتر بهنوش وثاقی

هماهنگ‌کننده اعضای اجرایی

 

 

 

 

خانم مهدیه حسنی

مسئول پایگاه داده

 

اعضای حقوقی

                                 

   

 دکتر رضا صالحی

   معاون آموزشی 

 

 

                                  

 

 

 

   دکتر افسون حسنی مهربان

        معاون پژوهشی     

 

     

 

 

 

 معصومه روزبهانی

                         معاون دانشجویی فرهنگی                           

 

         

 

 

 

 

دکتر حسن حداد زاده نیری

                                  معاون اداری مالی

 

 

 

 

 

دکتر فرنوش جاراللهی

                            مسئول اعتباربخشی

 

 

 

گروه علمی

 

 

 

دکتر  سید جلال ثامنی 

مدیر گروه شنوایی شناسی

 

 

 

 

 

 

دکتر لاله لاجوردی 

مدیر گروه کاردرمانی

 

 

 

 

 

 

دکتر ناهید جلیله‌وند

مدیر گروه گفتاردرمانی

 

 

 

 

 

دکتر بهنوش وثاقی

مدیر گروه علوم پایه

 

 

 

 

 

دکتر محمد کمالی

مدیر گروه مدیریت توانبخشی

 

 

 

 

 

 

دکتر شهره نوری زاده دهکردی

مدیر گروه فیزیوتراپی

 

 

 

 

 

 

دکتر بهنام حاجی‌آقایی

مدیر گروه ارتوز و پروتز

 

 

 

 

 

دکتر پیام نبوتی

مدیر گروه بینایی سنجی

 

 

 

 

 

 

دکتر سید حسن صانعی

متخصص آمار

 

 

 

 

 

 

خانم راضیه بذرگر

رئیس امور اداری

 

 

 
 

 

اعضای اجرایی

 

 

دکتر بهنوش وثاقی

رییس اداره آموزش

 

 

 

 

دکتر زهرا نهاردانی

مدیر دفتر توسعه آموزش(EDO)

 

 

 

 

دکتر مرواریدکمالی

پزشک معتمد

 

 

 

دکتر سید حسن صانعی

عضو هیئت گروه علوم پایه

 

 

 

 

حسین عجم اکرامی

سرپرست امور حسابداری

 

 

 

زهرا بدری

مسئول روابط عمومی

 

 

 

مهندس مریم جهانیان

مسئول تجهیزات پزشکی

 

 

 

 

 

مهندس سمیه هاشمی

مسئول فناوری اطلاعات

 

 

 

 

 

فرشته مردانی

کارشناس امور اداری

 

 

 

 

 

 

علی کرمی

حسابدار

 

 

 

 

Template settings