این معاونت بر آن است تا در راستای اولویت های پژوهشی حوزه های توانبخشی، انجام پژوهش های نوین و متناسب با نیاز جامعه را گسترش دهد. این کار با همکاری اعضا هیات علمی گروه های مختلف، و تسهیل و ترغیب انجام امور پژوهشی در قالب پایان نامه های تحصیلات تکمیلی و طرح های مستقل با جذب بودجه از منابع داخل و خارج دانشگاه انجام می گیرد.

 

 

دکتر افسون حسنی مهربان

 

سمت: معاون پژوهشی

دکترای تخصصی (PhD) / کاردرمانی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیک:

mehraban.aiums.ac.ir

تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۲۴۴

 

شرح وظایف:

  •  تدوین برنامه راهبردی پژوهش دانشکده
  • تدوین نقشه پژوهشی کوتاه و بلند مدت دانشکده
  • تعیین اولویت های پژوهشی در حوزه های مختلف توانبخشی
  •  تسهیل انجام امور پژوهشی مطابق فرآیندهای مصوب
  • ارتقا شاخص های علم سنجی اعضا هیات علمی و دانشکده
  •  برگزاری و شرکت درجلسات شورای پژوهشی در دانشکده و دانشگاه
  • ارتقا کمی و کیفی تولیدات پژوهشی
  • هدفمندسازی و توسعه همکاری های بین بخشی داخلی و خارجی
  •  نظارت بر فعالیتهای کمیته تحقیقات دانشجویی
Template settings