رسالت: 

 

حوزه معاونت آموزشی دانشکده علوم توانبخشی در راستای رسالت دانشگاه مصمم است با بهره گیری از مدیریت استراتژیک، اصول صحیح برنامه ریزی و فراهم نمودن امکانات لازم برای رشد و بالندگی استعدادهای خلاق دانشجویان خود درجهت شکوفایی و تولید علم و پژوهش، و با تکیه بر هماهنگی درون بخشی، به تربیت دانش آموختگانی با انگیزه ، توانمند و پاسخگوی نیازهای جامعه بپردازد، تا به یکی از قطب های دانشکده ایی در دانشگاه علوم پزشکی ایران، و برتری دانشکده ایی در بین دانشکده های توانبخشی در سطح کشور، منطقه و جهان، تبدیل شود.

برنامه های عملیاتی گروه های آموزشی دانشکده با توجه به ابلاغ سیاست های کلی سلامت و در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی طراحی شده است. بندهایی از این ابلاغیه که با تاکید بیشتر در تدوین برنامه های عملیاتی مورد نظر بوده اند به شرح زیر می باشند:

1: ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی - ‌اسلامی و نهادینه سازی آن در جامعه.

1-1: ارتقاء نظام انتخاب، ارزشیابی و تعلیم و تربیت اساتید و دانشجویان و مدیران و تحول در محیط های علمی و دانشگاهی متناسب با ارزش های اسلامی، اخلاق پزشکی و آداب حرفه ای.

2-1: اولویت پیشگیری بر درمان

2-2: روز آمد نمودن برنامه های بهداشتی و درمانی

2-3: کاهش مخاطرات و آلودگی های تهدید کننده سلامت مبتنی بر شواهد معتبر علمی.

8-1: ترویج تصمیم ‌گیری و اقدام مبتنی بر یافته ‌های متقن و علمی در مراقبت ‌های سلامت، آموزش و خدمات با تدوین استانداردها و راهنماها، ارزیابی فناوری ‌های سلامت، استقرار نظام سطح ‌بندی با اولویت خدمات ارتقاء سلامت و پیشگیری و ادغام آن ‌ها در نظام آموزش علوم پزشکی.

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر رضا صالحی

سمت: معاون آموزشی

دکترای تخصصی (PhD) / فیزیوتراپی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک:

Salehi.reiums.ac.ir

تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۱۶۳

 

 

 

دکتر بهنوش وثاقی

سمت: رییس اداره آموزش

پست الکترونیک:

vasaghi.b@iums.ac.ir

 تلفن:۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۱۶۴

 

 

 

 

 

 

 

معصومه شیخ سفلی

سمت: مسئول دفتر معاونت آموزش

تلفن مستقیم : ۲۲۲۶۹۶۰۹

تلفن :۲۲۲۲۸۰۵۱   داخلی ۱۶۳   

شرح وظایف مسئول دفتر معاونت آموزشی


1-دریافت دستورات لازم از رئیس مربوطه
2-پاسخ گوئی به تلفن های داخلی و خارج از دانشکده
3- تنظیم روزانه برنامه ملاقات ها و جلسات
4-پاسخ گوئی به مراجعین
5-تایپ کلیه مکاتبات
6-انجام زیراکس های فوری دفتر
7-درخواست وسایل مورد نیاز دفتر از معاونت اداری و مالی
 8-مسئول دبیرخانه اداره آموزش
9-پیگیری کلیه نامه های ارسالی به واحدهای مختلف جهت عودت به موقع و بازخورد لازم
10-تحویل کارهای روزانه از دبیرخانه جهت امضاء سپس تفکیک و عودت به دبیرخانه
11-تحویل کارهای روزانه از اداره آموزش جهت امضاء، سپس تفکیک و عودت به دبیرخانه
12-هماهنگی زمان تشکیل کلیه جلسات آموزشی با معاون آموزشی و رئیس اداره آموزش، و اطلاع رسانی آن به
13-اعضای جلسه و دبیر جلسات آموزش
14-دریافت صورتجلسه تأیید شده از سوی معاونت آموزشی و ارسال آن برای دریافت امضاء حاضرین در جلسه
15-ارسال صورت جلسه تایپی و تائید شده شورای آموزشی برای اعضاء در سیستم اتوماسیون (پس از امضاء اعضاء)
16-پی گیری گزارش ساعت کاری ماهیانه اعضاء هیات علمی و کارکنان آموزش، و ارسال آن به معاونت اداری و مالی
17-بایگانی نامه ها و بررسی کارهای در دست پیگیری جهت هفته آینده در پایان هفته
18-پیگیری درخواست مدیران گروه ها در مواقع مربوطه
19-تهیه و تایپ تقدیرنامه در موقع مقرر
20-تهیه لوح برای برگزیدگان در مناسبت های مرتبط با حوزه آموزش
21-برقراری ارتباط با اداره آموزش و پی گیری موارد مربوطه
22-تهیه پیشنویس ابلاغ اساتید مشاور در شروع هر نیمسال تحصیلی در کلیه مقاطع تحصیلی
23-تهیه پیشنویس ابلاغ انتخاب های داخل دانشکده
24-راهنمایی دانشجو برای دریافت امضاء از معاونت آموزشی و ممهور نمودن آن، و ارجاع دانشجو به دبیرخانه جهت          

تنظیمات قالب