کتابخانه دانشکده علوم توانبخشی

تاریخچه:

کتابخانه دانشکده علوم توانبخشی در سال ۱۳۵۴ تاسیس شد که هم اکنون دارای تقریبا ۲۶ هزار جلد کتاب در زمینه های توانبخشی و علوم وابسته می باشد. دارای بخش های امانت، بخش فنی و بخش آرشیو نشریات و پایان نامه است. سیستم کتابخانه بصورت باز می باشد.

اهداف و رسالت ها:
 • گردآوری و سازماندهی منابع اطلاعاتی
 • به کارگیری روشهای علمی نوین کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در جهت ارتقا­ء خدمات کتابخانه
 • برنامه ­های آموزش استفاده از نرم افزار کتابخانه
 •  آموزش بانکهای اطلاعاتی تخصصی
 • ارائه گزارشها و آمارهای تحلیلی از فعالیت ها و منابع کتابخانه
 • ارائه پیشنهادات جهت برطرف نمودن مشکلات
 • پیش بینی تدارکات ، نیروی انسانی ، بودجه و سایر نیازها در جهت انجام وظیفه و پیشرفت کتابخانه ای همگام با فناوری های نوین
فعالیت ها و خدمات کتابخانه

 

 • شرح وظایف بخش امانت:
 1. صدور کارت عضویت و عضو گیری
 2. امانت و تحویل کتاب و منابع کتابخانه
 3. قراردادن منابع و کتب برگشتی در قفسه مخزن
 4. جمع آوری کتبی که نیاز به صحافی دارند و یا کتابهای فرسوده و قدیمی جهت وجین
 5. راهنمایی مراجعین جهت یافتن منابع مورد نیاز از طریق رایانه
 6. استخراج و پیگیری دیرکرد کتابها و نظارت بر آنها تا زمان تحویل به کتابخانه
 7. قفسه خوانی
 8. همکاری در سیاهه برداری
 9. همکاری در نوشتن قبض¬های انبار کتاب و ثبت شماره های دفتر ثبت
 10. تهیه آمارهای مختلف از جمله اعضا و منابع کتابخانه
 11. کمک در تجزیه و تحلیل آمارهای بدست آمده
 12. اجرای دقیق مقررات و قوانین در برابر انواع مراجعین
 13. مسئولیت در برابر موجودی مخزن کتابخانه
 14. ورود اطلاعات کل اعضای کتابخانه بر روی نرم افزار کتابخانه
 15. تسویه حساب کلیه اعضاء
 16. آموزش برنامه نرم افزار کتابخانه به دانشجویان
 •  
 • شرح وظایف بخش فنی :    
 1. فهرست نویسی و رده بندی کتابهای لاتین اعم از فهرست نویسی توصیفی و تحلیلی
 2. آماده سازی کتابهای فهرست نویسی شده جهت ورود به بخش مخزن
 3. ثبت کتابهای جدید در دفتر ثبت
 4. مشارکت در امر قفسه خوانی کتابها
 5. سیاهه برداری
 6. ارائه اطلاعات لازم به مراجعین اعم از اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارمندان در ارتباط با وضعیت آخرین اطلاعات و منابع مرجع پزشکی
 7. مشاوره با پژوهشگران و دانشجویان جهت اطلاع یافتن از موضوع تحقیق آن ها و هدایت آن ها به منابع مرجع پزشکی مربوطه همراه با طرز استفاده و نحوه بازیابی مطالب از آن منابع و خدمات اطلاع رسانی پزشکی
 8. آموزش مداوم با مراجعه کنندگان در نحوه استفاده از منابع مرجع پزشکی مانند پایگاه های اطلاعاتی پزشکی و توانبخشی
 9. همکاری و آموزش مداوم مراجعه کنندگان اعم از اساتید و دانشجویانی که از طریق کامپیوتر خواهان جستجوی مقالات پزشکی بوده و تعیین کلیدواژه های مناسب جهت تحقیق و پژوهش آنها
 10. بررسی نیازهای علمی و جدید مراجعین جهت برگزاری کارگاه آموزشی مطابق با رشته های موجود در دانشکده توانبخشی
 11. راهنمایی مراجعین به سایر مراکز علمی و پژوهشی و ارائه آدرس و مشخصات در صورت نیاز
 12. تنظیم و نظارت بر برنامه آموزش مراجعان برای بهره گیری از جدیدترین پایگاه های اطلاعاتی
 13. همکاری در چک کردن منابع خریداری شده
 14. برنامه ریزی برای تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم کامپیوتری کتابخانه
 15. فراهم آوردن امکانات اجرای بهینه سیستم نرم افزار رایانه ای کتابخانه
 16. تنظیم و نظارت بر برنامه پشتیبانی و روزآمدسازی سیستم رایانه ای کتابخانه
 17. تنظیم و نظارت بر برنامه آموزش پایگاه های اطلاعاتی پزشکی

 

 • شرح وظایف بخش آرشیو 
 1. ثبت و مهر نشریات مرسوله به کتابخانه و تنظیم آنان در قفسه
 2. ورود اطلاعات نشریات به نرم افزار
 3. ثبت و مهر پایان نامه های ارائه شده به کتابخانه
 4. ورود اطلاعات و آماده سازی پایان نامه ها
 5. تنظیم پایان نامه ها در قفسه ها و پاسخگویی به دانشجویان در این زمینه
 6. آموزش چگونگی جستجو و استفاده از نرم افزار در زمینه منابع آرشیو
 7. آموزش پایگاه های اطلاعاتی به دانشجویان
 8. مسئولیت در برابر موجودی منابع در آرشیو
 9. مجموعه سازی سی دی پایان نامه ها
مقررات میز امانت دانشکده علوم توانبخشی
 • مطالعه کتاب ، نشریات ، پایان نامه در سالن کتابخانه امکان پذیر می باشد.
 • مدت امانت کتاب جهت دانشجویان کارشناسی  به مدت ۱۰ روز ، دکترا و ارشد ۱۵ روز، اعضاء هیات علمی ۳۰ روز  می باشد.
 •  تمدید کتاب ۱ بار می باشد و بیشتر از آن در صورت عدم درخواست کتاب و در صورت صلاحدید کتابدارامکان پذیر می باشد.
 • تعداد امانت کتاب برای  کارکنان و کارشناسان ۶ جلد ، دانشجویان ارشد، دکترا   ۸  جلد و  اعضاء هیات علمی ۱۰ جلد می باشد.
تجهیزات:

سه دستگاه رایانه جهت استفاده کاربران،  چهار دستگاه  رایانه برای کارکنان، یک دستگاه بارکد خوان، یک دستگاه اسکنر و دو دستگاه پرینتر
 

ساعت کار کتابخانه

روزهای شنبه تا چهارشنبه (بجزء ایام تعطیل رسمی)، از ساعت ۸ الی ۱۵:۳۰

Template settings