دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، با سابقه ترین دانشکده توانبخشی در ایران و دانشکده ای با اعتبار بین المللی می‌باشد که با دارا بودن هشت گروه آموزشی به عنوان قطب توانبخشی کشور ایران مطرح است. رشتههای این دانشکده عبارتند از: فیزیوتراپی، کاردرمانی، اعضای مصنوعی و وسایل کمکی، شنوایی شناسی، بینایی سنجی، گفتار درمانی، مدیریت توانبخشی و علوم پایه. آموزش در اکثر این رشته ها در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا صورت می‌پذیرد. در این دانشکده علاوه بر آموزش، انجام پژوهش و تولید علم، کلینیک های فعال پاسخگوی نیاز توانبخشی جامعه در زمینه رشته های دانشکده می‌باشند.


 


 چشم انداز دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 

         دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان با سابقه ترین مرکز دانشگاهی کشور در پذیرش دانشجو و تربیت کارشناسان رشته های مختلف علوم توانبخشی، در صدد است که در جهت تعالی جایگاه ممتاز خود، به بالاترین سطح کمی و کیفی در آموزش (نظری، عملی و بالینی) و پژوهش دست یابد، به افزایش سطح سلامت جامعه کمک نماید، ارائه خدمات پیشگیری و توانبخشی در حوزه اختلالات جسمی،روانی، ذهنی، شنوایی، بینایی و گفتار و زبان را به استانداردهای جهانی برساند، به قطب علمی و بالینی توانبخشی در کشور و منطقه تبدیل گردد و جایگاه علمی برتر را در میان مراکز دانشگاهی منطقه و جهان بدست آورد.

 
مأموریت های دانشکده علوم توانبخشی

 1. تربیت نیروی انسانی متخصص کارآمد در رشته های مختلف علوم توانبخشی بر مبنای اصول آموزش پاسخگو. (آموزشی)
 2. تاسیس دوره های تحصیلی کارشناسی ارشد پیوسته (دکترای حرفه ای عمومی) در رشته های توانبخشی (آموزشی)
 3.  گسترش دانش و فناوری در رشته های مختلف علوم توانبخشی در کلیه مقاطع تحصیلی. (آموزشی-پژوهشی)
 4. گسترش علوم توانبخشی در حیطه های نوین از طریق ایجاد دوره های جدید تحصیلات تکمیلی (آموزشی)
 5. دستیابی به استانداردهای جهانی در ارائه خدمات آموزشی و درمانی. (آموزشی-ارائه خدمات)
 6. تدوین و انتشار منابع تخصصی و عمومی رشته های توانبخشی. (پژوهشی)
 7. ارتقاء دانش حرفه ای دانش آموختگان رشته های توانبخشی.(آموزشی)
 8. گسترش تحقیقات با رویکرد پاسخگویی اجتماعی. (پژوهشی)
 9. دستیابی به استانداردهای اجرایی در کلینیک های آموزشی - درمانی رشته های توانبخشی و ایجاد معاونت درمان (توانبخشی).(ارائه خدمات)
 10. توسعه روش های ارائه خدمات بر مبنای مدل توانبخشی مبتنی بر جامعه. (ارائه خدمات)
 11.   توسعه خدمات توانبخشی به شکل تیمی. (ارائه خدمات)
 12.  دستیابی به جایگاه مناسب مشورتی و نظارتی توانبخشی در معاونت درمان دانشگاه ها و وزارت بهداشت.()
 13. توسعه ارتباطات علمی با دانشگاه های خارج از کشور. (آموزشی-پژوهشی)
 14.  دستیابی به نظام مدیریتی علمی به روز دنیا جهت استفاده بهینه از تمامی نیروها و امکانات دانشکده.
 15. تقویت جایگاه توانبخشی در نظام سلامت.(ارائه خدمات)
Template settings