آقای شاهین بخشی زاده
شماره تلفن ۲۲۲۲۲۰۵۹
شماره داخلی ۳۴۹
پست سازمانی مسئول حراست

 

شرح وظایف حراست دانشکده: 

 

الف) حوزه پرسنلی:

 تشکیل و بروز رسانی اطلاعات پرونده حراستی کارکنان

تهیه بانک الکترونیکی اطلاعات پرسنلی کارکنان

ایجاد سیستم بایگانی پرونده های پرسنلی جهت دسترسی به اطلاعات

تحقیق و بررسی آخرین وضعیت محیطی کارکنان ، در پاسخ به استعلام اداره محترم حراست دانشگاه

پیگیری تکمیل فرم های سفرهای خارجی کارکنان و مکاتبات لازم با اداره محترم حراست دانشگاه

جمع آوری اخبار از شبکه حافظان نظام و ارسال آن به ستاد خبری اداره محترم حراست دانشگاه

 

ب) حوزه اسناد و مدارک :

حضور در جلسات کمیسیون مناقصات و مزایدات

انجام امور دبیرخانه محرمانه

پیگیری صدور و تمدید کارت شناسایی کارکنان

نظارت بر ساخت مهر واحدهای اداری، درمانی و پزشکان پس از اخذ تاییدیه لازم از اداره محترم حراست دانشگاه

جمع آوری ژلاتین مهرهای منقضی و ارسال آن به اداره محترم حراست دانشگاه متبوع جهت امحاء

 

 ج) حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات :

 اخذ استعلام پیمانکاران حوزه IT از اداره محترم حراست دانشگاه متبوع قبل از انعقاد قرارداد

 

د) حوزه حفاظت فیزیکی :

 راه اندازی و نصب سیستم مانیتورینگ و دوربین های مداربسته دیجیتال و مدرن در تمام نقاط حساس و مهم دانشکده

ساماندهی و متحدالشکل نمودن لباس فرم انتظامات دانشکده با هماهنگی اداره محترم حراست دانشگاه

صدور برچسب تردد خودروهای مجاز در استفاده از پارکینگ دانشکده

راه اندازی شبکه بی سیم واحد انتظامات

نصب راه بند در مقابل درب ورودی بیمارستان جهت کنترل تردد مراجعین

تهیه بانک اطلاعاتی پروانه خروج اموال از مرکز و نظارت کامل تا استرداد آن به واحد مربوطه

تشکیل جلسات ماهانه با عوامل واحد انتظامات و توجیه موارد ذیربط

تهیه و بروز رسانی شناسنامه محیطی دانشکده

 

ه) حوزه طرح و برنامه ریزی :

تهیه ، تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی کوتاه مدت و بلندمدت حراست ، تحت نظارت اداره محترم حراست دانشگاه

Template settings