آدرس : تهران، میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری، خیابان مددکاران، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 تلفن تماس :22228051-2 -  ۲۲۲۲۷۱۲۴ - ۲۲۲۲۲۰۵۹ - 26405626

نمابر: 22220946

کد پستی : ۱۳۴۸۷ ۱۵۴۵۹

 

Template settings