مهندس مریم جهانیان

سمت:  کارشناس مسئول تجهیزات پزشکی

تحصیلات :کارشناسی ارشد

شماره داخلی : ۲۲۲۲۲۸۰۵۱   247

 شرح وظایف :

  • تهیه و بروز رسانی شناسنامه  و بانک اطلاعاتی کلیه تجهیزات پزشکی سرمایه ای موجود و مورد نیاز در نرم افزار تجهیزات پزشکی پرشیا شبکه
  • تهیه و به روز رسانی فهرست کمبودها و نیازهای تجهیزات پزشکی سرمایه ای
  • انجام بازدید به صورت مستمر در چارچوب شرح وظایف ابلاغی ومستندسازی اقدامات انجام شده
  • برنامه ریزی جهت تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی موجود
  • برنامه ریزی جهت کالیبراسیون تجهیزات پزشکی موجود
Template settings