• 1401/10/17 - 11:44
  • - number of visits: 26
  • - Number of visitors: 24
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

کلاس آموزش ضمن خدمت "آموزش بهداشت دهان و دندان " ویژه کلیه رسته ها برگزار می شود

اداره سلامت دانشجویی کلاس آموزش ضمن خدمت" آموزش بهداشت دهان و دندان"ویژه کلیه رسته ها و رشته ها برگزار می کند.

9821.mp3 کلاس آموزش ضمن خدمت "آموزش بهداشت دهان و دندان " ویژه کلیه رسته ها برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم توانبخشی؛ اداره سلامت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایران در نظر دارد در راستای ارتقاء سطح علمی و آگاهی کارکنان دانشگاه،  وبیناری با عنوان " آموزش بهداشت دهان و دندان"  باتدریس خانم فریبا اژدری کارشناس اداره سلامت معاونت دانشجویی و فرهنگی روز یکشنبه 18 دی ماه سال جاری  برگزار کند .

لازم به ذکر می باشد این وبینار ویژه همه کارکنان دانشگاه بوده و دارای امتیاز آموزش ضمن خدمت است .

همچنین الزامی است شرکت کنندگان پس از ثبت نام در سامانه آذرخش (ضمن خدمت) به سوال های پیش از آزمون و پس از آزمون پاسخ دهند تا از امتیاز آن بهره مند شوند.

 

https://www.skyroom.online/ch/iums/stho

  • Newsgroup : گروه های محتوا,دانشجویی,کارکنان,اعضاءهیئت علمی
  • News code : 9821
کپی لینک کوتاه:
key words
زهرا بدری
خبرنگار

زهرا بدری

Comments

0 There are comments for this article

comment

Template settings