• 1403/03/16 - 08:56
  • - تعداد بازدید: 30
  • - تعداد بازدید کنندگان: 29
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نامه خانم نعیمه روحانی دانشجوی دکترای تخصصی رشته ارتوز و پروتز

334209.mp3 جلسه دفاع نامه خانم نعیمه روحانی دانشجوی دکترای تخصصی رشته ارتوز و پروتز

جلسه دفاع نامه خانم نعیمه روحانی دانشجوی دکترای تخصصی رشته ارتوز و پروتز با عنوان

« طراحی ابزار تبعیت از درمان توسط والدین در درمان ارتوزی نوزادان دارای بدشکلی جمجمه و تعیین روایی و پایایی آن »

روز شنبه 19/03/1403 ساعت 11 در سالن آزادی برگزار می گردد.

  • گروه اخبار : گروه های محتوا,دانشجویی,آموزشی,اعضاءهیئت علمی,اطلاعيه ها و انتصابات
  • کد خبر : 334209
:
کلیدواژه ها
زهرا بدری
خبرنگار

زهرا بدری

Template settings