• 1403/03/30 - 10:35
  • - تعداد بازدید: 47
  • - تعداد بازدید کنندگان: 44
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع آقای محمدصادق خاتمی دانشجـوی کارشناسی ارشد شنوایی شناسی

334842.mp3 جلسه دفاع آقای محمدصادق خاتمی دانشجـوی کارشناسی ارشد شنوایی شناسی

جلسه دفاع آقای محمدصادق خاتمی دانشجـوی کارشناسی ارشد شنوایی شناسی با عنوان

« مقایسه دامنه و مولدهای عصبی پاسخ پیگیر فرکانس با استفاده از محرک های تون مدوله شده ی دامنه ای با فرکانس مدولاسیون های مختلف در دو آرایش الکترودی جمجمه ای و غیرجمجمه ای در افراد بزرگسال دارای شنوایی هنجار 18 تا 30 سال»

روز یکشنبه 04/03/1403 ساعت 30 : 10 در سالن آزادی برگزار می گردد.

  • گروه اخبار : گروه های محتوا,دانشجویی,آموزشی,اعضاءهیئت علمی,اطلاعيه ها و انتصابات
  • کد خبر : 334842
:
کلیدواژه ها
زهرا بدری
خبرنگار

زهرا بدری

Template settings