• 1403/03/30 - 10:51
  • - تعداد بازدید: 59
  • - تعداد بازدید کنندگان: 55
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع آقای عیسی شیخی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت توانبخشی

334844.mp3 جلسه دفاع آقای عیسی شیخی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت توانبخشی

جلسه دفاع آقای عیسی شیخی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت توانبخشی با عنوان

« برآورد رابطه اضطراب و استرس شغلی با خودکارآمدی درمانگران توانبخشی شهر تهران در سال 1401»

روز یکشنبه 04/03/1403 ساعت 10 در سالن مدیریت توانبخشی برگزار میشود.

  • گروه اخبار : گروه های محتوا,دانشجویی,آموزشی,اعضاءهیئت علمی,اخبار ,اطلاعيه ها و انتصابات
  • کد خبر : 334844
:
کلیدواژه ها
زهرا بدری
خبرنگار

زهرا بدری

Template settings