• 1403/04/06 - 10:41
  • - تعداد بازدید: 64
  • - تعداد بازدید کنندگان: 57
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع آقای عبدالرحیم پایدار فر دانشجـوی کارشناسی ارشد شنوایی شناسی

334843.mp3 جلسه دفاع آقای عبدالرحیم پایدار فر دانشجـوی کارشناسی ارشد شنوایی شناسی

جلسه دفاع آقای عبدالرحیم پایدار فر دانشجـوی کارشناسی ارشد شنوایی شناسی با عنوان

« مقایسه تراز پذیرش نویز مونوتیک و دایکوتیک در بزرگسالان چپ دست و راست دست با شنوایی هنجار »

روز چهارشنبه 04/13/1403 ساعت 10 در سالن سمینار 2 برگزار میشود.

  • گروه اخبار : گروه های محتوا,دانشجویی,آموزشی,اعضاءهیئت علمی,اطلاعيه ها و انتصابات
  • کد خبر : 334843
:
کلیدواژه ها
زهرا بدری
خبرنگار

زهرا بدری

Template settings