• 1402/11/19 - 11:31
  • - تعداد بازدید: 14
  • - تعداد بازدید کنندگان: 14
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع خانم مرجان خلیلی دانشجـوی کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی

323497.mp3 جلسه دفاع خانم مرجان خلیلی دانشجـوی کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی
جلسه دفاع خانم مرجان خلیلی دانشجـوی کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی با عنوان: 

« شناخت دیدگاه و تجربۀ مدیران، کارشناسان و افراد دارای معلولیت از ارزیابی معلولیت بر مبنای طبقهبندی بینالمللی عملکرد، ناتوانی و سلامت در سازمان بهزیستی کشور » 

روز  سه شنبه 1402/11/24 ساعت 12 در سالن مدیریت برگزار می گردد.

  • گروه اخبار : گروه های محتوا,دانشجویی,آموزشی,اعضاءهیئت علمی,اطلاعيه ها و انتصابات
  • کد خبر : 323497
:
کلیدواژه ها
زهرا بدری
خبرنگار

زهرا بدری

Template settings