• 1402/11/18 - 14:34
  • - تعداد بازدید: 13
  • - تعداد بازدید کنندگان: 13
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع خانم محدثه بیرانوند دانشجـوی کارشناسی ارشد شنوایی شناسی

323440.mp3 جلسه دفاع خانم محدثه بیرانوند دانشجـوی کارشناسی ارشد شنوایی شناسی

جلسه دفاع خانم محدثه بیرانوند دانشجـوی کارشناسی ارشد شنوایی شناسی با عنوان: 

 

« مقایسه شاخصه های الکتروانسفالوگرافی و معیار دیداری قیاسی وزوز در دو گروه از افراد با و بدون کاهش بلندی وزوز آزاردهنده با استفاده از القاء تحریک الکتریکی فراجمجمه ای با بسامد بالا و پایین »

 

روز  شنبه 1402/11/24 ساعت 30 :8 در سالن دکتر عشایری برگزار می گردد.

  • گروه اخبار : گروه های محتوا,دانشجویی,آموزشی,اعضاءهیئت علمی,اطلاعيه ها و انتصابات
  • کد خبر : 323440
:
کلیدواژه ها
زهرا بدری
خبرنگار

زهرا بدری

Template settings