• 1402/12/16 - 08:40
  • - تعداد بازدید: 60
  • - تعداد بازدید کنندگان: 52
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع خانم فاطمه گرامی دانشجـوی کارشناسی ارشد ارتوز و پروتز

329647.mp3 جلسه دفاع خانم فاطمه گرامی دانشجـوی کارشناسی ارشد ارتوز و پروتز
جلسه دفاع خانم فاطمه گرامی دانشجـوی کارشناسی ارشد ارتوز پروتز با عنوان: 

« تعیین معیارهای متخصصان جهت تجویز نوع درمان نوزادان دارای بدشکلی های وضعیتی جمجمه با استفاده از یک مدل سه بعدی دیجیتال »

روز چهارشنبه 23/12/1402ساعت 10 در سالن دکتر عشایری برگزار می گردد.

  • گروه اخبار : گروه های محتوا,دانشجویی,آموزشی,اعضاءهیئت علمی,اطلاعيه ها و انتصابات
  • کد خبر : 329647
:
کلیدواژه ها
زهرا بدری
خبرنگار

زهرا بدری

Template settings