• 1402/11/25 - 11:03
  • - تعداد بازدید: 11
  • - تعداد بازدید کنندگان: 11
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع خانم عادله رحیم پور مرادی دانشجـوی کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی

323407.mp3 جلسه دفاع خانم عادله رحیم پور مرادی دانشجـوی کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی

 جلسه دفاع خانم عادله رحیم پور مرادی دانشجـوی کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی با عنوان: 

« بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه (TSQ) بخش رضایت از خدمات توانبخشی از راه دور و ارزیابی نظرات دریافت کنندگان این خدمات » 

روز  دوشنبه 1402/11/30 ساعت 12 در سالن مدیریت برگزار می گردد.

  • گروه اخبار : گروه های محتوا,دانشجویی,آموزشی,اعضاءهیئت علمی
  • کد خبر : 323407
:
کلیدواژه ها
زهرا بدری
خبرنگار

زهرا بدری

Template settings