• 1402/11/23 - 10:22
  • - تعداد بازدید: 22
  • - تعداد بازدید کنندگان: 20
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع خانم اسما حمامی دانشجـوی کارشناسی ارشد شنوایی شناسی

323632.mp3 جلسه دفاع خانم اسما حمامی دانشجـوی کارشناسی ارشد شنوایی شناسی

جلسه دفاع خانم اسما حمامی دانشجـوی کارشناسی ارشد شنوایی شناسی با عنوان: 

« ساخت و روان سنجی نسخه آذری آزمون آستانه دریافت گفتار در جمعیت بزرگسال آذری زبان و تدوین فهرست های همتراز سایکومتریک » 

روز چهارشنبه 25/11/1402ساعت 12  در سالن دکتر عشایری برگزار می گردد.

  • گروه اخبار : گروه های محتوا,دانشجویی,آموزشی,اعضاءهیئت علمی,اخبار
  • کد خبر : 323632
:
کلیدواژه ها
زهرا بدری
خبرنگار

زهرا بدری

Template settings