لیست اخبار صفحه :1
کارگاه آشنایی با فرایندهای دانش پژوهی
واحد توسعه آموزش دانشکده علوم توانبخشی برگزار می‌کند؛

کارگاه آشنایی با فرایندهای دانش پژوهی

کارگاه آموزشی با موضوع " آشنایی با فرایندهای دانش پژوهی " با هدف توانمندسازی اعضای هیات علمی در حیطه آموزش در دانشکده علوم توانبخشی برگزار می‌شود.

چگونه با هوش مصنوعی صحبت کنیم
هوش مصنوعی در مسیر ارتقاء آموزش؛

چگونه با هوش مصنوعی صحبت کنیم

کارگاه آموزشی با موضوع " مهندسی پرسش در آموزش: چگونه با هوش مصنوعی صحبت کنیم؟" با هدف توانمندسازی اعضای هیئت علمی در حیطه آموزش در دانشکده علوم توانبخشی برگزار می‌شود.

مسابقه شطرنج درون دانشگاهی پسران دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود
جهت حضور در مسابقات لیگ دسته یک تهران؛

مسابقه شطرنج درون دانشگاهی پسران دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی ایران اقدام به برگزاری مسابقه شطرنج درون دانشگاهی دانشجویان پسر جهت استعدادیابی و انتخاب اعضاء تیم دانشجویان پسر دانشگاه برای حضور در مسابقات لیگ دسته یک تهران نموده است.

Template settings