لیست اخبار صفحه :1
اولین دوره آموزشی بین المللی کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار
دانشگاه علوم پزشکی ایران با همکاری دانشگاه کارولینای شمالی (North Caro)

اولین دوره آموزشی بین المللی کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار

دانشگاه علوم پزشکی ایران با همکاری دانشگاه کارولینای شمالی (North Carolina) "اولین دوره آموزشی بین المللی کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار" را برگزار می کند.

برگزاری نخستین جشنواره ورزشی دانشجویان بین الملل دختر دانشگاه های علوم پزشکی کشور

برگزاری نخستین جشنواره ورزشی دانشجویان بین الملل دختر دانشگاه های علوم پزشکی کشور

برگزاری نخستین جشنواره ورزشی دانشجویان بین الملل دختر دانشگاه های علوم پزشکی کشور نخستین جشنواره ورزشی دانشجویان بین الملل(غیرایرانی) دختر دانشگاه های علوم پزشکی کشور اسفند ماه در خزر آباد ساری برگزار می شود.

Template settings