لیست اخبار صفحه :1
 اهدای کتاب / اهدای دانایی

اهدای کتاب / اهدای دانایی

کانون بسیج جامعه پزشکی دانشکده به مناسبت هفته بسیج پویش جمع آوری کتاب و اهدای آن به دانش آموزان و مدارس کم برخوردار را، راه اندازی کرد.

Template settings