آزمایشگاه بیومکانیک : 

 این آزمایشگاه مجهز به تجهیزات ذیل جهت انجام تحقیقات، پایان نامه ها و ارزیابی مراجعین می باشد.
 
ردیف نام دستگاه توضیحات کشور سازنده وضعیت
۱ دستگاه صفحه نیرو
(Force plate)
مدل ۲۲۶۰AA۶ سوئیس سالم
۲ Foot Scan System (RSS Scan) قابلیت سنجش فشار کف پا بلژیک سالم
۳ تردمیل Super runner   در حال تعمیر

 

آزمایشگاه مدار و الکترونیک :
 

این آزمایشگاه مجهز به ابزار و تجهیزات لازم شامل انواع خازن، مقاومت، دیود، مدار، مولتی متر، اهم متر، ولت سنج و ... برای انجام آزمایشهای الکترونیکی می باشد.
Template settings