دانشکده علوم توانبخشی- تماس با گروه
تماس با گروه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

تماس باگروه

تلفن تماس دانشکده:

22228051

شماره داخلی هر یک از اعضا در قسمت معرفی اعضا آمده است.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم توانبخشی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=33.9913.44143.fa
برگشت به اصل مطلب