دانشکده علوم توانبخشی- رویدادها
جلسه پیش دفاع خانم اکرم احمدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۹ | 

با احترام به اطلاع می رساند که جلسه پیش دفاع خانم اکرم احمدی دانشجـوی دکترای گفتاردرمانی تحت عنوان
 «ساخت و اعتباریابی آزمون تولید گفتار برای کودکان ۳ تا ۵ ساله فارسی زبان شهر تهران»
 ساعت ۱۱ روز یکشنبه مورخ ۱۰/۰۴/۹۷ ( تالار آزادی) برگزار خواد شد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم توانبخشی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=33.34060.66646.fa
برگشت به اصل مطلب