دانشکده علوم توانبخشی- رویدادها
دیدار خانم دکتر جاراللهی به نمایندگی از گروه شنوایی شناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۶ | 
دیدار خانم دکتر جاراللهی به نمایندگی از گروه شنوایی شناسی
دیدار خانم دکتر جاراللهی به نمایندگی از گروه شنوایی شناسی با اعضای هیات مدیره انجمن خانواده ناشنوایان
پیرو تفاهم نامه ای که بین انجمن خانواده ناشنوایان و گروه شنوایی شناسی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران منعقد شده، سرکار خانم دکتر جاراللهی عضو هیات علمی گروه با اعضای هیات مدیره انجمن دیدار کرده و در خصوص راهکارهای ادامه همکاری های فیمابین مذااکره کردند. جهت اطلاعات بیشتر به سایت انجمن خانواده ناشنوایان http://isdpf.ir/news مراجعه کنید.

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم توانبخشی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=33.34060.65437.fa
برگشت به اصل مطلب