دانشکده علوم توانبخشی- اخبار
جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲۸ | 
جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد وردوی ۹۸ برگزار گردید.
جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی ارشد با دکتر ابراهیمی ریاست دانشکده و معاونین محترم در سالن آزادی ساعت ۱۰-۱۱ برگزار گردید.
دکتر ابراهیمی ضمن تبریک و تهنیت، درخصوص رسالت و اهداف تربیت دانشجویان کارشناسی ارشد و وظایف آنان صحبت کرد. دکتر دادگو معاون آموزشی، در این جلسه مقررات آموزشی را براساس آیین نامه و مصوبات دانشکده برای دانشجویان بیان کردند. دکتر کامیاب معاون پژوهشی دانشکده، مسائل مربوط به پژوهش، طرح ها، کمیته تحقیقات دانشجویی و سامانه پژوهشیار را برای دانشجویان بیان کردند و فرمودند .

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم توانبخشی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=33.30033.91671.fa
برگشت به اصل مطلب