دانشکده علوم توانبخشی- کارشناسان و کارکنان
کارشناسان و کارکنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

مهدی زارع بیدکی 
سمت: کارشناس بینایی سنجی
زمینه تدریس : مشاورات کلینیکی، اپتومتری، تاریخچه اپتومتری
تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۱۹۰

ابلاغ داخلی


 
عکس              

سوسن گرانمایه 
سمت: کارشناس بینایی سنجی
زمینه تدریس : اپتومتری، لابراتوار اپتیک
تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۱۹۲
ابلاغ داخلی
ابلاغ داخلی


                                                                                                 

ناهید بختیاری
سمت: مسئول پذیرش کلینیک
شرح وظیفه : 
تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۲۲۵-۲۲۶

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم توانبخشی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=33.10023.44177.fa
برگشت به اصل مطلب