دانشکده علوم توانبخشی- تماس با گروه
تماس با گروه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/5/21 | 
آدرس:  تهران - میرداماد - میدان مادر- خیابان شهید شاه نظری -  خیابان مددکاران (نظام) -  دانشکده علوم توانبخشی- دپارتمان ارتوپدی فنی
   
 مسئول کلینیک سرکار خانم فریبا نوری فرد
     
تلفن مستقیم  : ۲۲۲۲۰۹۴۷ - ۰۲۱ 
     
تلفن غیر مستقیم : ۲-۲۲۲۲۸۰۵۱ -  ۲۲۲۲۷۱۵۹ -  ۲۲۲۲۲۰۵۹-داخلی ۲۵۲ – ۲۵۱

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم توانبخشی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=33.10020.53312.fa
برگشت به اصل مطلب