دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

نمایش آمار بازدیدهای زیربخش : 2127019
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 81269
بازدیدهای روز جاری: 81269
کاربران حاضر در پایگاه: 1

اعضای هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
دکتر اکرم پوربخت (مدیرگروه)
مرتبه علمی:استاد
زمینه تدریس: نروساینس، شنوایی و تعادل، مطالعات تجربی                    
علاقمندی پژوهشی:شنوایی شناسی پیشگیری و تشخیصی

ایمیل : Pourbakht.aiums.ac.ir

تلفن :۲۲۲۵۰۵۴۱ داخلی ۴۰۸
ابلاغ مدیرگروه
ابلاغ داخلی
CV
CV
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar

برنامه هفتگی
 
دکتر محسن احدی
مرتبه علمی: دانشیار
زمینه تدریس: آناتومی فیزیولوژی، شنوایی شناسی مرکزی، تعادل
​علاقمندی پژوهشی: اختلالات پردازشی شنوایی، الکتروفیزیولوژی شنوایی و اختلالات تعادلی و وستیبولار


ایمیل : ahadi.miums.ac.ir
​تلفن :۲۲۲۵۰۵۴۱ داخلی ۳۹۷

ابلاغ داخلی

CV
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar

 
دکتر مهدی اکبری
مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس: تعادل، الکتروفیزیولوژی، شنوایی شناسی صنعتی،زبان و شناخت
​علاقمندی پژوهشی: الکترونیستاگموگرافی، الکتروفیزیولوژی، توانبخشی سرگیجه، Brain Mapping

ایمیل : 
​تلفن :۲۲۲۵۰۵۴۱ داخلی ۴۱۴

ابلاغ داخلی
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar

 
دکتر ریحانه توفان
مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس: تربیت شنوایی
​علاقمندی پژوهشی:توانبخشی شنوایی- نوروساینس شنوایی-کاشت حلزونایمیل : r.toufangmail.com
​تلفن :۲۲۲۵۰۵۴۱ داخلی ۴۱۴

ابلاغ داخلی

CV
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar

 
دکتر سیدجلال ثامنی    
مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس: ارزیابی، تجویز و فیتینگ کمک افزار های شنوایی و سمعک، قالبگیری و قالب سازی سمعک، فیزیک صوت، اکوستیک و سایکواکوستیک، آمار و روش تحقیق، ماسکینگ

​علاقمندی پژوهشی:  نویز و کم شنوایی ناشی از آن ، مشخصات الکترواکوستیک و ارزیابی های گوش واقعی در سمعک ، اکوستیک و سایکواکوستیک

ایمیل : jsameni۱gmail.com
​تلفن :۲۲۲۲۸۰۵۱ داخلی ۴۱۶
همراه : ۰۹۱۲۵۴۰۸۹۸۵

ابلاغ داخلی
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar
 
دکتر فرنوش جاراللهی  
مرتبه علمی: استادیار
 زمینه تدریس: اصول و مبانی توانبخشی شنوایی، تربیت شنوایی، زبان آموزی، روانشناسی زبان،توانبخشی آسیب های شنوایی مرکزی، روانشناسی و مشاوره با افراد کم شنوا، شنوایی شناسی کودکان، توانبخشی شنوایی جمعیت های خاص

​علاقمندی پژوهشی:  توانبخشی آسیب های شنوایی محیطی و مرکزی (نوزادان، کودکان، بزرگسالان و سالمندان)، ارزیابی های رفتاری اختلالات پردازشی شنوایی، ارزیابی شنوایی کودکان، پردازش و درک گفتار، مشاوره شنوایی شناسی و روانشناسی افراد کم شنوا، مسائل و مشکلات ناشنوایان، وزوز گوش


ایمیل :Jarollahi.fiums.ac.ir
تلفن: ۲-۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی ۴۱۱

ابلاغ داخلی

CV
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar
برنامه هفتگی
 
دکتر بهرام  جلائی
مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس: آناتومی و فیزیولوژی، نوروساینس، وزوز، الکتروفیزیولوژی، توانبخشی
​علاقمندی پژوهشی:  نوروپلاستیسیتی شنوایی، الکتروفیزیولوژی شنوایی و وزوز گوش


ایمیل : jalaei.biums.ac.ir
​تلفن :۲۲۲۵۰۵۴۱ داخلی ۳۹۸

ابلاغ داخلی

CV
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar

 
 حسن حدادزاده نیری
مرتبه علمی:  استادیار 
 زمینه تدریس: 

الکتروفیزیولوژی شنوایی، ارزیابی –تجویز و فیتینگ سمعک و کمک افزارھای شنوایی ، کالیبراسیون تجھیزات شنوایی، lab Animal مطالعات تجربی 

​علاقمندی پژوهشی: 
الکتروفیزیولوژی شنوایی، ارزیابی –تجویز و فیتینگ سمعک و کمک افزارھای شنوایی ، کالیبراسیون تجھیزات شنوایی، lab Animal مطالعات تجربی 
ایمیل : haddadzadeniri .h iums. ac. ir
تلفن:۲۲۲۵۰۵۴۱ داخلی ۳۱۶

 
معصومه روزبهانی    
مرتبه علمی:  مربی
 زمینه تدریس: الکتروفیزیولوژی، وزوز
​علاقمندی پژوهشی: ارزیابی های پایه و تکمیلی شنوایی ، ارزیابی و توانبخشی وزوز ، آزمونهای الکتروفیزیولوژیک شنوایی

ایمیل : rouzbahani.miums.ac.ir
تلفن :۲۲۲۵۰۵۴۱ داخلی ۴۱۰

ابلاغ داخلی​
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar
CV


 
دکتر نریمان رهبر
مرتبه علمی:  استادیار
 زمینه تدریس: 
​علاقمندی پژوهشی: 

ایمیل : 
تلفن :۲۲۲۵۰۵۴۱ داخلی 

ابلاغ داخلی
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar

 
دکتر ملیحه مظاهریزدی
 مرتبه علمی:  استادیار
زمینه تدریس: شنوایی شناسی کودکان، نوروساینس شنوایی و تعادل
علاقمندی پژوهشی: شنوایی شناسی کودکان، نوروپاتی شنوایی و تعادل، تعادل و کنترل وضعیتی ، الکتروفیزولوژی و توانبخشی تعادل
تلفن:۲۲۲۵۰۵۴۱ داخلی ۴۰۳


ابلاغ داخلی
CV

مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar
 
دکتر محمد معارف وند
مرتبه علمی: استادیار
 زمینه تدریس: فیزیک صوت ، کاشت حلزون، آمار و روش تحقیق
​علاقمندی پژوهشی: کاشت حلزون، آکوستیک و سایکو آکوستیک، نورساینس گفتار، تشخیص افتراقی، روش تحقیق و آمار زیستی


ایمیل : maarefvandmgmail.com
تلفن :۲۲۲۵۰۵۴۱ داخلی ۳۹۵


ابلاغ داخلی
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar

 
اساتید سابق گروه شنوایی شناسی 
 
دکتر سید علی اکبر طاهایی
مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس: تشخیص ، الکتروفیزیولوژی، شنوایی شنای مرکزی، شنوایی شناسی صنعتی، کالیبراسیون
​علاقمندی پژوهشی:  ارزیابی های الکتروفیزیولوژیک، پردازش شنوایی مرکزی، تشخیص افتراقی
 
ایمیل : a.tahaeiyahoo.com
تلفن :۲۲۲۵۰۵۴۱ داخلی ۳۹۶


مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar
 
مینا میلانی
مرتبه علمی:  مربی
 زمینه تدریس: ارزیابی های سیستم شنوایی، سمینار در شنوایی
​علاقمندی پژوهشی: سایکواکوستیک، شنوایی شناسی تشخیصی


ایمیل : milani.miums.ac.ir
تلفن :۲۲۲۵۰۵۴۱ داخلی ۴۰۱

ابلاغ داخلی​
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar

 
   

                    
 

دفعات مشاهده: 15946 بار   |   دفعات چاپ: 1149 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر