دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

نمایش آمار بازدیدهای زیربخش : 2127330
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 4257
بازدیدهای روز جاری: 4257
کاربران حاضر در پایگاه: 1

اعضای هیئت علمی گروه کاردرمانی دانشکده علوم توانبخشی

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

دکتر لاله لاجوردی(مدیر گروه)

مرتبه علمی: دانشیار
زمینه تدریس: کاردرمانی در بیماریهای جسمانی، اسپلینت، اندازه گیری و ارزیابی عضلانی،
کاردرمانی مبتنی بر شواهد، مدلهای کاردرمانی، پرسشنامه و آزمون در کاردرمانی، 
آنالیز فعالیت، کینزیولوژی، مبانی کاردرمانی

ایمیل : lajevardi.liums.ac.ir
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۳۸۱
​ابلاغ مدیر گروه 
CV
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar
برنامه هفتگی 
رزومه انگلیسی

دکتر ملاحت اکبر فهیمی

مرتبه علمی: دانشیار
زمینه تدریس : کاردرمانی در بیماریهای جسمانی، ADL، توانبخشی حرفه ای، علوم اعصاب،
پرسشنامه و آزمون در کاردرمانی، نروفیزیولوژی، فارماکولوژی

ایمیل : akbarfahimi.miums.ac.ir
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۳۷۷
ابلاغ داخلی
CV
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar

برنامه هفتگی
رزومه انگلیسی

دکتر اکرم آزاد

رتبه علمی:دانشیار
زمینه تد‌ریس : کاردرمانی در بیماریهای جسمانی، اعضاء مصنوعی و وسایل کمکی در کاردرمانی،
آناتومی سطحی، کینزیولوژی، آنالیز فعالیت، پرسشنامه و آزمون در کاردرمانی، روش تحقیق، 
کاردرمانی در سالمندان، کاردرمانی در بیماریهای کودکان، اطلاع رسانی پزشکی
.

ایمیل : azad.aiums.ac.ir

تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی ۳۷۶
ابلاغ داخلی

مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar
برنامه هفتگی
رزومه انگلیسی

دکتر مالک امینی

مرتبه علمی: دانشیار
زمینه تدریس : کاردرمانی در بیماریهای کودکان، تکنیکهای حرکت درمانی،آناتومی سطحی،
آنالیز فعالیت، کینزیولوژی پایه

ایمیل : amini.miums.ac.ir
تلفن: 
۲۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۳۸۷
​ابلاغ داخلی
CV
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar
برنامه هفتگی
رزومه انگلیسی

دکتر قربان تقی زاده 

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس : روش تحقیق، آمار، کینزیولوژی، کاردرمانی در بیماریهای جسمانی، علم حرکت،
علوم اعصاب، تکنیکهای حرکت درمانی، اسپلینت، ارزیابی و اندازه گیری عضلانی

ایمیل : taghizadeh.ghyahoo.com
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۳۳۳
​ابلاغ داخلی
CV
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar
برنامه هفتگی 
رزومه انگلیسی

دکتر افسون حسنی مهربان

مرتبه علمی: استاد
زمینه تدریس : کاردرمانی در بیماریهای جسمانی، روش تحقیق، تئوریها و مدلهای کاردرمانی،
کاردرمانی در سالمندان، پرسشنامه و اندازه گیری در کاردرمانی، مدیریت در کاردرمانی،
اخلاق در کاردرمانی،
 ICF
ایمیل : mehraban.aiums.ac.ir
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۳۸۳
​ابلاغ داخلی
CV
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar
برنامه هفتگی
رزومه انگلیسی

دکتر میترا خلف بیگی

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس : توانبخشی روانی اجتماعی، توانبخشی حرفه ای، تئوریها و مدلهای کاردرمانی، 
تئوری فعالیت، گروه درمانی، مشاوره

ایمیل : khalafbeigi.miums.ac.ir
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی:۳۸۸
CV
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar
برنامه هفتگی

دکتر نرگس شفارودی

مرتبه علمی: دانشیار
زمینه تدریس : کاردرمانی روانی اجتماعی، جامعه شناسی، روش تحقیق کیفی، اخلاق در کاردرمانی، 
مدلهای کاردرمانی، آنالیز فعالیت، گروه درمانی و مشاوره
.
ایمیل : shafarodi.niums.ac.ir
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی:۳۸۶
CV
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar 
برنامه هفتگی
رزومه انگلیسی

دکتر مهدی علی زاده زارعی

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس : کاردرمانی در بیماریهای کودکان، توانبخشی عصبی شناختی، رشد روانی حرکتی، 
تکنیکهای درمانی

ایمیل : alizadeh.miums.ac.ir
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی:۳۳۳
CV
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar 
برنامه هفتگی

دکتر سمانه کرمعلی اسماعیلی

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس : کاردرمانی در بیماریهای کودکان، رشد روانی حرکتی، بازی درمانی، 
روانشناسی کودک، تکنیکهای درمانی(یکپارچگی حسی
)
ایمیل : 
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی:۳۶۸
ابلاغ داخلی
ابلاغ داخلی
CV
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar
برنامه هفتگی
رزومه انگلیسی

دکتر الهه حجتی عابد

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس : کار درمانی  در اختلالات روانی - اجتماعی

ایمیل : hojatiabed.eiums.ac.ir 
elahe_hojatiyahoo.com

تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹   و ۲۲۲۲۷۱۲۴ داخلی :۳۸۲
ابلاغ داخلی
CV
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar
برنامه هفتگی
رزومه انگلیسی
 


دفعات مشاهده: 19309 بار   |   دفعات چاپ: 1295 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر