دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مصاحبه ای به مناسبت هفته جهانی ناشنوایان

 | تاریخ ارسال: 1399/7/8 | 
 به مناسبت هفته جهانی ناشنوایان (هفته آخر سپتامبر / هفته اول مهر) مراسم بزرگداشت این مناسبت روز اول مهر ۱۳۹۹ به صورت مجازی و  با حضور سرکار خانم دکتر جاراللهی (عضو هیت علمی گروه شنوایی شناسی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران )، در گروه شنوایی شناسی دانشکده علوم توانبخشی برگزار شد. همزمان با صحبت های ایشان، با همکاری انجمن خانواده ناشنوایان ایران، سرکار خانم صادقی مطالب را به زبان اشاره ایرانی برای ناشنوایان ترجمه کرده اند.
در این رابطه ایشان در مصاحبه­ با روابط عمومی دانشکده علوم توانبخشی ، ضمن تبریک این هفته و روز بین المللی زبان اشاره به شهروندان کم شنوا و ناشنوا، بیان فرمودند که:
هدف از چنین نام گذاریها، ارتقای فرهنگ ارتباط با ناشنوایان، اهمیت به کارگیری زبان اشاره به عنوان راه ارتباطی برای اکثریت ناشنوایان، جلب توجه و آشنا سازی سیاست گزاران، مسئولین و عموم مردم جامعه با دست آوردها و توانمندی های ناشنوایان از یک سو ، و از سوی دیگر شناخت مشکلات و معضلاتی است که این قشر در جامعه با آن روبرو هستند. رسالت فدراسیون جهانی ناشنوایان ارتقاء حقوق ناشنوایان ، حق استفاده از زبان اشاره ، دسترسی به موقعیت های برابر و داشتن جایگاه اجتماعی در زندگی است.
زبان نوعی وسیله ارتباطی است که در آن افکار و احساسات برای انتقال معنای کلام به دیگران نمادسازی شده است. این نمادها صورت های گوناگون دارند ازجمله نمادهای نوشتاری، گفتاری و اشاره ای. بنابر تعریف کمیسیون علمی زبان اشاره فدراسیون جهانی ناشنوایان، زبان های اشاره زبان های دیداری حرکتی هستند مبتنی بر استفاده از دست ها، چشم ها، صورت، دهان، بدن؛ و الفبای دستی. افراد ناشنوا در هر جای دنیا زبان اشاره بومی خود را دارند. زبان اشاره، زبان ترجیحی اغلب افراد ناشنوا می باشد. این زبان به اشخاص ناشنوا فرصت می دهد که خودشان را با ظرفیت کامل به هر گونه ای بیان کنند که با زبان گفتاری نمی توانند.
و در پایان به نکات حائز اهمیت ذیل تاکید نمودند :
  • اهمیت پیشگیری از محرومیت زودرس شنوایی در نوزادان و کودکان متولد شده با کم شنوایی یا ناشنوایی
  • اهمیت ارتقاء فرهنگ ارتباط با ناشنوایان
  • دسترسی افراد ناشنوا و کم شنوا به موقعیت های برابر و داشتن جایگاه اجتماعی در زندگی با افراد شنوا
  • فراهم نمودن فرصت های پیشرفت برابر برای همه افراد ناشنوا و کم شنوا  نسبت به افراد شنوا
  • زبان اشاره برای ناشنوایان به منزله یک حق انسانی است
  • بکارگیری افراد ناشنوا و کم شنوا در هنگام تصمیم گیری برای آنها و استفاده از آن نیروی کار
  • چالش های جوانان و بزرگسالان کم شنوا و ناشنوا در جامعه
  • علاقه مندان جهت دسترسی به متن کامل مصاحبه می توانند به آدرس زیر مراجعه کنند:
       مدیریت کم شنوایی دکتر جاراللهی : Instagram.com/aud_iums 
 


کلیدواژه ها: جهانی | دسترسی | صادقی | مصاحبه | دانشکده | فرهنگ | کم شنوا | جاراللهی | مدیریت | واژه کلیدها : ناشنوایان | روابط | عمومی | توانبخشی | سپتامبر |CAPTCHA

دفعات مشاهده: 268 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر