زینب رجبیکی

سمت :کارشناس امور ابلاغ و حق التدریس

شماره تلفن :  ۲۲۲۲۸۰۵۱ -  ۱۷۰ 

 

شرح وظایف مسئول ابلاغ و حق التدریس
 
۱ ارسال درخواست گزارش ساعت تدریس اساتید هر رشته برای مدیران گروهها از طریق اتوماسیون
۲ پیگیری تلفنی از مدیران گروه برای ارسال گزارش تدریس اساتید جهت تهیه ابلاغ تدریس
۳ تایپ ابلاغ برای  اساتید و دانشجویان دکتری تخصصی از روی گزارش مدیران گروه و برنامه های کلاسی و امتحانی ( حدوداً ۲۲۰ ابلاغ در هر ترم)
۴ ارسال کلیه ابلاغها از طریق اتوماسیون برای معاونت آموزشی جهت تائید و مدیر گروه مربوطه (رونوشت) و اساتید داخلی از طریق اتوماسیون
۵ گرفتن پرینت از ابلاغهای تائید شده در اتوماسیون (۲ نسخه) و ارسال ابلاغ های اساتید مدعو  و دانشجویان دکتری تخصصی برای امضاء معاونت آموزشی جهت امضاء
۶ تحویل ابلاغ های اساتید مدعو ( برخی از ابلاغها بعد از رسیدن به دست استاد ، به علت تغییر تعداد واحد یا اضافه یا حذف بعضی از دروس مجدداً اصلاح شده و اصلاحیه ابلاغ از طریق اتوماسیون برای معاونت آموزشی ارسال می شود و بعد از تائید معاون آموزشی و پرینت مجدداً برای استاد ارسال می گردد).
۷ بایگانی ۱ نسخه از ابلاغ به تفکیک گروه های آموزشی
۸ ارسال فرم خالی حق التدریس برای اساتید جهت پرکردن مشخصات (فرم اساتیدی که کلاس آنها در ابن سینا و تحصیلات تکمیلی دانشکده تشکیل می شود به همراه لیست اساتید مشمول حق التدریس برای خانم بیدمشکی و آقای رازانی فرستاده می شود) و دادن توضیح کتبی و تلفنی به استاد برای اینکه چه مدارکی باید ارائه دهند.
۹ تماس با اساتید جهت تحویل مدارک مربوط به پرداخت حق التدریس  و تماس با اساتیدی که فرمها را ناقص پر کرده اند یا مدارک شان را  علی رغم توضیح کتبی و شفاهی نفرستاده اند، و دادن ایمیل و شماره فکس دانشکده به اساتیدی که کلاس درس آنها در دانشکده تشکیل نمی شود تا مدارک خود را از طریق فکس یا ایمیل ارسال کنند. ( در برخی موارد برای گرفتن شماره حساب و مدرک تحصیلی یا حکم کارگزینی چندین بار با استاد تماس گرفته می شود.)
۱۰ دادن بعضی از فرمهای حق التدریس به دانشجو و تاکید به بازگردادن به موقع فرمها و پیگیری از استاد مربوطه و دانشجو به صورت تلفنی
۱۱ چک کردن ایمیل جهت مشاهده مدارک اساتید و گرفتن پرینت از آنها
۱۲  ارسال فرمهای دستنویس قرارداد به همراه مدارک مربوط به هر استاد به حسابداری برای محاسبه میزان حق التدریس
۱۳ تایپ فرم های دستنویس قرارداد ( ۳ صفحه در ۲ نسخه) و ارسال مجدد برای اساتید جهت امضاء قرارداد (حدود ۱۲۰ استاد)  سپس ارسال قراردادها به ترتیب به معاون آموزشی دانشکده ،  مسئول حسابداری، معاون اداری مالی جهت امضاء
۱۴ درخواست از اساتید هیئت علمی مدعو دانشگاه برای ارائه نامه خارج از موظف به دانشکده و ارسال نامه استعلام حق التدریس از طریق اتوماسیون به محل خدمت برخی از اساتید هیئت علمی دانشگاه ایران و پیگیری جهت استعلام حق التدریس
۱۵ تهیه لیست مشخصات اساتید حق التدریسی و تایپ در فرم ارسالی از دانشگاه شامل (نام و نام خانوادگی ، مدرک و رشته تحصیلی استاد، عنوان پست سازمانی، محل خدمت استاد، نوع خدمت، نام درس تدریس شده و مقطع تدریس، تعداد واحد تدریس شده به تفکیک نظری، عملی ، کارآموزی )
۱۶ تبدیل واحدهای عملی به نظری و احتساب ضرایب مربوط به کارشناسی ارشد و دکتری
۱۷ ارسال ۱ نسخه از قراردادهای امضاء شده  به همراه مدارک مربوط به هر استاد به حسابداری و بایگانی نسخه دوم به همراه مدارک کپی شده
۱۸ تهیه نامه از طریق اتوماسیون برای معاونت آموزشی دانشگاه جهت طرح در شورای آموزشی و دادن مجوز پرداخت حق التدریس
۱۹ ارسال فرم خالی گزارش تدریس اساتید بین الملل از طریق اتوماسیون برای مدیران گروه جهت گزارش تعداد واحد و دروس تدریس شده بین الملل
۲۰ پرینت گزارشهای ارسال شده از طرف مدیران گروه جهت منظور نمودن برای حق التدریس

تنظیمات قالب