لیست اخبار صفحه :1
 زبان اشاره باید مورد توجه قرار گیرد
عضو هیئت علمی شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران:

زبان اشاره باید مورد توجه قرار گیرد

زبان اشاره یکی از راه های ارتباطی افراد ناشنوا ، با سایر افراد ناشنوا و شنوا باید مورد توجه قرار گیرد.

آغاز ثبت نام انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر ورودی جدید دانشگاه های علوم پزشکی
مدیرکل امور شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت خبر داد:

آغاز ثبت نام انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر ورودی جدید دانشگاه های علوم پزشکی

مدیرکل ستاد شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت از آغاز ثبت نام نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر ورودی جدید (۱۴۰۱) دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد.

ویتامین‌هایی که مصرف شان منجر به کاهش اشتها می‌شود

ویتامین‌هایی که مصرف شان منجر به کاهش اشتها می‌شود

چاقی به عنوان عاملی برای بروز بیشتر بیماری‌های غیرواگیر شناخته می‌شود؛ چالشی که خیلی از افراد به دنبال بروز آن سعی می‌کنند تا با رژیم‌های غذایی و ورزش برای کاهش وزن و لاغری اقدام کنند؛ اما آیا این موارد تنها راهکارها هستند؟

تنظیمات قالب