دانشکده علوم توانبخشی- آزمایشگاه و ابزارها
آزمایشگاه ها و ابزارهای گروه گفتار درمانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۱ | 
آزمایشگاه صوت
ردیف نام دستگاه توضیحات کشور سازنده وضعیت
1 استروبوسکپی تصویربرداری از حنجره انگلیس در حال تعمیر
 
آزمایشگاه آکوستیک
ردیف نام دستگاه یا نرم افزار توضیحات کشور سازنده وضعیت
1 Dr. Speech آنالیز همزمان صدا آمریکا (چین) سالم
2 PRAAT آنالیز غیرهمزمان صدا هلند سالم
3 Nasal view تعیین میزان خیشومی آمریکا (چین) در حال تعمیر
4 SNORS تعیین میزان خیشومی شدگی و جریان هوا انگلیس استفاده اموزشی
 
 
ابزارها

 
ردیف نام ابزار یا آزمون توضیحات ناشر یا طراح وضعیت
1 آزمون زبان پریشی ارزیابی آفازی دکتر نیلی پور در حال استفاده
2 ازمون تولید ارزیابی اختلالات تولید - "
3 آزمون تمیز شنیداری نسخه کامپیوتری دکتر ترابی نژاد
جعفر صادقی
" 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم توانبخشی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=33.9016.57631.fa
برگشت به اصل مطلب