دانشکده علوم توانبخشی- رویدادها
جلسه پیش دفاع خانم آرزو صفاریان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۹ | 
به اطلاع می رساند که جلسه پیش دفاع خانم آرزو صفاریان دانشجـوی دکترای گفتاردرمانی
تحت عنوان

"تاثیر LSVT بر درک آهنگ احساسی گفتار در بیماران پارکینسون"  

ساعت ۱۳ روز یکشنبه مورخ ۲۴/۰۴/۹۷ ( تالار آزادی) برگزار خواد شد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم توانبخشی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=33.34060.67113.fa
برگشت به اصل مطلب