دانشکده علوم توانبخشی- رویدادها
بازدید دانشجویان کارشناسی شنوایی شناسی از فیلد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۶ | 
بازدید دانشجویان کارشناسی شنوایی شناسی از فیلد

بازدید دانشجویان کارشناسی شنوایی شناسی از فیلد در درس اصول و مبانی شنوایی شناسی توانبخشی
در راستای برگزاری درس اصول و مبانی شنوایی شناسی توانبخشی، خانم دکتر جاراللهی به همراه سرکار خانم دلجویه (مدرسین درس) و دانشجویان شنوایی شناسی جهت بررسی مسایل و مشکلات ناشنوایان در جامعه در محل ساختمان انجمن خانواده ناشنوایان به مصاحبه با جوانان ناشنوا پرداختند. جهت اطلاعات بیشتر به سایت انجمن خانواده ناشنوایان
http://isdpf.ir/news مراجعه کنید.نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم توانبخشی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=33.34060.65438.fa
برگشت به اصل مطلب